El Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme amb el projecte de la Xarxa, pioner a l’ Estat Espanyol, gaudeix del finançament per part del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Fons Europeu per a la Integració (FEI), el qual ha permès al projecte experimentar un creixement constant i sòlid per construir un dens teixit social amb les eines de sensibilització,  informació i  formació, iniciatives  per nodrir la ciutadania amb missatges positius.

 
Durant els últims anys, la línia de treball la construïa el Pla d’Acció Antirumors (PAAR), però aquest projecte ha donat pas a un programa més actual i millorat: Narratives Interculturals, línies d’acció per la convivència, programa que emmarca les activitats i iniciatives de la Xarxa.

Les línies d'acció per la convivència

Des de finals del 2016 fins acaballes de 2017 hem dut a terme, amb el suport de la universitat i consultores, un procés de diagnosi compartida, debat, reflexió i propostes que han portat a la següent conclusió: les persones han de ser les protagonistes i qui construeixin la intel·ligència col·lectiva del bon veïnatge amb la diversitat i interculturalitat com un valor de ciutat.

La transmissió de valors i missatges positius es converteix en una línia estratègica. Construir narratives interculturals és l’objectiu. La sensibilització, la capacitació i la dinamització de professionals i de tot tipus d’agents socials són accions prioritàries. La Xarxa Valors el vehicle tractor i el programa  Narratives Interculturals, Línies d’acció per la Convivència, la caixa d’eines.