La força de les paraules és una campanya de sensibilització que busca descriure i visibilitzar el treball en positiu de La Xarxa enllaçant amb el dia a dia de les persones a través de les xarxes socials. Enfront dels missatges d'odi i crispació relatem i posem en comú experiències, sentiments i vivències per construir noves narratives interculturals.

Partim de la necessitat de reconèixer-nos a través de les nostres diferències i diversitats, i de la necessitat de produir canvis en els discursos i formes de pensar. Donar valor allò que ens defineix com a ciutat, a partir dels conceptes claus del Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme.

La proposta es vincula a les línies de treball RECI (Red Española de Ciudades Interculturales) i respon al repte de la incorporació de la interculturalitat en els serveis públics, a través de la millora de les competències interculturals de l’àmbit polític, professional, i dels veïns i veïnes en general.

Es treballa fonamentalment per aprofundir en l’enfocament intercultural de la gestió de la diversitat amb el lideratge de les institucions i l’establiment de xarxes de treball actives amb les entitats del territori. Trobem-nos per construir nous escenaris de col·laboració i creació de materials de sensibilització a través dels diferents espais de treball. Per això, necessitem treballar dia a dia la comunicació de La Xarxa: amb els nostres membres, però també entre els treballadors i les treballadores.

El nostre pla de comunicació, facilita i potència les línies actuals de desenvolupament del servei (adaptació a les noves realitats, dinamització constant, transmèdia, etc.). Els objectius d'aquesta aposta comunicativa passen per sumar i multiplicar la força aconseguida en aquest temps.

https://www.gramenet.cat/ La paraula és el vehicle a través del qual expressem el nostre pensament. Cada paraula és una unitat de significat. Creiem en la força de les paraules. El vocabulari és una eina de treball per a la reflexió, el debat i la difusió de noves mirades  amb les quals compartim experiències per a guanyar el relat del progrés social i la convivència.

Volem omplir de contingut i perspectiva intercultural el significat de paraules i conceptes, acompanyat de les mateixes vivències dels relators i les relatores que ens ajudaran a  donar  valor a la força de les paraules.

El Vocabulari d’acollida per a la interculturalitat, és un recull d’una cinquantena de termes bàsics relacionats amb l’acollida de persones en la societat en la qual s’estableixen, la convivència social i la diversitat. La selecció de termes és fruit del treball conjunt del Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme, i el Centre de Normalització Lingüística L’Heura. El TERMCAT s’ha encarregat de la redacció de les definicions i de l’edició del vocabulari en línia.