Narratives Interculturals és un marc de treball que engloba propostes i iniciatives diverses per tal de combatre els rumors i estereotips que dificulten la convivència a la ciutat. Encara que liderat per la Xarxa de Valors, és treballa des d’ una interseccionalitat. Es va realitzar una sessió de treball amb entitats, veïns i veïnes i dues sessions amb professionals, serveis i altres institucions de la ciutat.

A través d’ una diagnosi compartida, debat, generació de propostes, reflexió i consens es construeix i desenvolupa el Pla Narratives Interculturals. Reflexionant sobre el context actual, identificant necessitats  i generant propostes d’ acció.

Algunes d’ aquestes propostes s’ han començat a treballar des del Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme i altres serveis i recursos, com és la formació a professionals.

Un objectiu és implicar als serveis municipals i d’ altres institucions perquè la diversitat i la interculturalitat siguin criteris essencials de les polítiques dels serveis públics. Per dur a terme aquest objectiu, és necessari capacitar i donar recursos als i les professionals per garantir una bona gestió de la diversitat.

La formació a professionals està enfocada a apropar als/es treballadors/es a noves realitats de la ciutat, i en conseqüència a nous discursos i línies d’ acció. Cal donar noves eines als treballadors municipals per treballar en un nou context, noves usuàries i usuaris amb necessitats en constant canvi. Oferir recursos per treballar entorn la diversitat per tal que es tractin els objectius amb una perspectiva d’ interculturalitat.

És important incloure la mirada intercultural en al dia a dia professional, i tenir present el principi d’ igualtat i de drets humans fonamentals sense distinció.