Eines de sensibilització

El projecte de La Xarxa de Valors, enforteix la seva línia d’intervenció per combatre els prejudicis i rumors que dificulten la convivència. El finançament per part del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Fons Europeu per a la Integració (FEI), ha permès intensificar la línia d’activitats de sensibilització per combatre prejudicis i rumors que dificulten la convivència, i que la Xarxa de Transmissió de Valors ve desenvolupant des de l’any 2004 fins avui en dia.

Posem a la vostra disposició tots els materials editats per la Xarxa perquè com a veí, veïna o associació pugueu treballar en el vostre àmbit més proper i combatre els rumors que afecten la convivència a la ciutat.