Centres per la Convivència és un programa d’àmbit socioeducatiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme amb la col·laboració i participació dels centres públics de secundària i el recolzament dels serveis d’Educació, Salut, Igualtat, Infància i Joventut i del Departament d’Educació de la Generalitat.

Té l’objectiu d’establir un model d’intervenció de ciutat a través de l’articulació d’una xarxa de col·laboració que impulsa i dinamitza models de convivència positiva, a través de l’intercanvi, la participació i la representació dels diferents agents que conviuen als instituts públics de la ciutat:  professorat, alumnat, famílies i altres agents comunitaris.

Per tal de recopilar totes les activitats del programa, Centres compta amb el blog Joves en Xarxa. Aquí s'inclou informació sobre el projecte, els seus participants i l'oferta formativa a disposició dels centres educatius. A més, l'espai Veus perquè els instituts expliquin la seva experiència.

Neix amb la voluntat de generar espais de reflexió a través d’una xarxa d’intercanvi de coneixement i bones pràctiques als instituts colomencs, donant suport als centres en la creació dels futurs Plans de Convivència, millorant la relació entre les persones i connectant amb escoles, entitats, i altres agents comunitaris del barri i de la ciutat.

Des del programa es potencien diferents estratègies que tenen com a principis la transformació dels conflictes en oportunitats d’aprenentatge i la construcció d’un relat en positiu, intercultural i interseccional, antiracista i feminista que té en compte les diversitats.