Ajuts per al pagament del lloguer

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. Convocatòria tancada.

Prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria oberta.

Subvencions per al pagament del lloguerConvocatòria tancada.