Ajuts per al pagament del lloguer

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. Convocatòria tancada.

Prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria tancada.

Subvencions per al pagament del lloguer. Convocatòria tancada.

Bo Lloguer Jove. NOVETAT! Convocatòria tancada

Subvencions per al pagament del lloguer per a joves fins a 36 anys. Convocatòria tancada.