Ajuts per al pagament del lloguer 2024

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Subvencions per al pagament del lloguer per a joves que tinguin 35 anys o menys.

Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a persones entre 36 i 64 anys

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones que tinguin 65 anys o més.

Bo Lloguer Jove