L’activitat de Gramepark es divideix en dos àmbits de gestió:

  • Mobilitat
  • Oficina Local d’Habitatge (OLH)