Aquests habitatges estan destinats als ciutadans inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatges de Protecció Oficial que compleixin amb la normativa aplicable pels habitatges amb protecció oficial i els requisits generals establerts en les bases aprovades pel Consell d'Administració de Gramepark, SA.

Habitatges en venda

 Habitatges en lloguer amb opció de compra

Per poder optar a l'adjudicació d'un habitage públic en aquest règim s'ha d'estar inscrit al registre de Sol·licitants d'Habitatge Públic i realitzar instància de demanda.

Aquesta sol·licitud formarà part de la llista d'espera per ordre d'entrada de registre.

L'OLH es posarà en contacte amb el sol·licitant quan hagi un habitatge disponible de les següents promocions: 

  • Plaça de les Cultures, 3-6
  • Santa Rosa, 1-13
  • Banús 99-101
  • Dr. Ferran, 24