Habitatges de lloguer disponibles.

Es tracta d’un habitatge d’obra seminova de 89 m² útils ubicat al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet.

Característiques de l’habitatge;

3 dormitoris

2 banys

Buit

Balcó

Condicions a complir:

Estar empadronat o treballar a Santa Coloma de Gramenet.

Disposar d’uns ingressos de la unitat de convivència que permetin no destinar més del 30% al la renda  de lloguer.

Disposar d’un/s contracte/s  de treball amb una antiguitat mínima d’un any.

Condicions contractuals:

Renda de lloguer mensual: 630,32 euros

Altres despeses: 64,30 euros

Total rebut mensual: 694,62 euros

Fiança: Dipòsit de l’equivalent a dues rendes de lloguer (1.260,64 euros).

Vigència del contracte: 7 anys

Els/les interessats/des han d’enregistrar instància manifestant l’interès en llogar l’habitatge abans del 12 de febrer de 2021 a les 14 hores.

 Amb la instància s’ha d’adjuntar:

DNI/NIE del/de la sol·licitant.

Declaració de l’IRPF del exercici 2019

Contracte de treball

 

seuelectronica.gramepark.cat