Habitatge: Esc 1, 3er 2a.

Qualificació: Habitatge de règim general

Règim: Venda.

Tipologia: 2 dormitoris.

Superfície: 58,30 m²

Preu de venda: 1.940,48€/m² ( 113.129,98€

Promotor: Regesa, SA

Altres documents

  • <media 20078>Plànols (PDF, 261KB)</media>