2015

Evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública mensuals, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’any 2015:

TIPOLOGIES SOL·LICITUD 2015

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística

152

91,01 %

Llicències d’activitats

8

4,79 %

Acció i òrgans de Govern

2

1,19 %

Serveis culturals, de l’esport i el lleure

3

1,79 %

Població i Eleccions

2

1,19 %