2014

Evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública mensuals, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’any 2014:

TIPOLOGIA SOL·LICITUDS 2014

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística

146

96,68 %

Llicències d’activitats

3

1,98 %

Acció i òrgans de Govern

2

1,32 %