Logo del PAM

El Pla d’Acció Municipal conté les grans línies d’actuació que posen els fonaments del futur immediat de la ciutat concretades a partir de propostes bàsiques de l’equip de govern i que es completen i/o complementen amb les propostes de la societat organitzada i de ciutadans i ciutadanes individuals, les quals son després àmpliament debatudes fins arribar al consens. El PAM, doncs, s’obté desprès d’un ampli procés de recollida d’aportacions a través de consultes organitzades per diverses vies amb la intenció de facilitar l’accés al major i més divers número de ciutadans i ciutadanes. 

Eixos del procés participatiu

El PAM que plantegem estaria estructurat en base a 4 grans eixos d’acció sobre els quals es demanarà opinió a la ciutadania:

 • Ciutat en moviment, ciutat  oberta i solidària (eix participatiu): governar per i amb els ciutadans i ciutadanes. Canviar el món des de Santa Coloma.
  • Accions corresponents a objectius en: polítiques de govern obert i qualitat democràtica, transparència, polítiques de proximitat (districtes), solidaritat (refugiats), etc.
 • Ciutat per viure i conviure (eix territorial): Millorar i ordenar l’espai públic i el parc d’habitatge.
  • És a dir, totes aquelles accions i objectius referits a transformació urbana, habitatge, mobilitat, medi ambient, civisme, etc.
 • Ciutat de les persones (eix social): Progressar en l’atenció a les persones per avançar en la igualtat d’oportunitats.
  • Accions relatives a lluita contra la crisi, infància, gent gran, dependents, salut, convivència, educació, drets laborals, etc.
 • Ciutat de futur (eix econòmic i I+D+i): Consolidar i promocionar la Santa Coloma moderna.
  • I en especial tot allò que fa referència a Santa Coloma cultural, comerç, Universitat, turisme, etc.
Document definitiu del PAM
Aprovat al Ple extraordinaria del 28 de juny de 2016