La participació en el procés del PAM

Seguint el que és una de les prioritat pel govern municipal en  al nou mandat, les accions del procés participatiu del PAM busquen renovar i aprofundir encara més sobre aquelles formes de participació que cerquin:

  • Aconseguir passar de la mera “participació” a la “implicació” ciutadana com a forma de “corresponsabilització”
  • Aconseguir la implicació TANT de la participació “organitzada” (participació més tradicional a partir de les entitats), COM de la “no organitzada” (participació individual, foment de la participació telemàtica i les xarxes socials, etc.). És a dir, un dels objectius de la modernització de la participació és que aquesta arribi individualment a les persones que fins ara no han trobat la forma de canalitzar la seva implicació amb la ciutat.
  • Una presència de major proximitat dels responsables polítics municipals (activitats més obertes, més diversificades i a peu de carrer).
  • Escoltar les especificitats dels col·lectius ciutadans que conformen la nostra ciutat. Per exemple: fer evident la relació que existeix entre una acció de mobilitat i les necessitats dels nostres nous universitaris; o bé pensar les accions d’urbanisme també des del punt de vista de la conciliació.