Pla Especial de Reforma Interior Santa Coloma Vella II

imatge virtual de la zona del PERI
Imatge virtual

L'equip municipal de govern de l’Ajuntament ha desencallat el PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI) SANTA COLOMA VELLA II, DE TITULARITAT PRIVADA (aprovat l'any 1999), paralitzat sense executar des de fa molts anys, els objectius bàsics dels quals són:

Evitar que la zona es vagi deteriorant atès que, actualment, hi ha edificis en molt males condicions, el que provoca incomoditats de diversa índole a les persones que viuen en aquesta zona.

Obrir una avinguda de connexió del passeig de Mossèn Jaume Gordi (passeig de l'església Major) amb la plaça de la Vila i la rambla.

Dinamitzar una zona del centre de la ciutat amb més espais i equipaments de titularitat pública; a més de dotar a la ciutat amb més habitatge de tot tipus (públic i privat), i la reconversió d'un equipament, l’Escola Manent (que encara que manca de valor patrimonial, sí que té un valor històric), de privat a públic.

Per l'interés general

En les últimes setmanes s'ha produït una sèrie de mobilitzacions en contra d'aquest projecte. Aquestes mobilitzacions contràries a aquest PERI PRIVAT i que acusen al govern municipal d'especulador, tenen únicament un interès partidista per deteriorar el govern municipal socialista.

Aquest projecte PRIVAT no s'hauria posat en funcionament sense l'actuació del govern municipal. O el que és el mateix, aquesta zona situada al centre de la ciutat, hauria continuat en una lamentable fase de deterioració contínua. La traducció de la no acció municipal hauria estat: immobles cada vegada més deteriorats i una sensació creixent de major inseguretat per part del veïnatge més proper. I també una imatge cada vegada més desoladora d'una part del centre de Santa Coloma de Gramenet.

Per aquestes raons el govern municipal va decidir actuar, PER L’INTERÈS GENERAL de tota la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet i, per l'interès especial de les veïnes i dels veïns que viuen en aquesta zona, per garantir-los la millor qualitat de vida que els assegura un entorn amable i en bones condicions.

En resum, la zona s'ha anat deteriorant per no executar-se el PERI, algunes construccions, en les quals la titularitat privada no ha invertit en manteniment, es troben en una precarietat molt evident, i alguns immobles han estat ocupats durant l'última dècada generant molèsties al veïnat.