Lideratge municipal

El PERI va ser aprovat per unanimitat al plenari municipal la tardor de 1999 com a projecte de transformació urbana de titularitat privada.

Malgrat no ser un projecte en sòl públic la seva paralització i no execució durant anys, degut a la crisi económica i els canvis de propietat de les empreses promotores, van fer que l’Ajuntament hagués d’intervenir per evitar la degradació de la zona.

El govern municipal va decidir actuar, per l’interés general de tota la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet i, per l'interès especial de les veïnes i dels veïns que viuen en aquesta zona, per garantir-los la millor qualitat de vida que els assegura un entorn amable i en bones condicions.

El deteriorament de la zona en no executar-se el PERI es feia palés amb la manca de manteniment d’inmobles en situació precària (alguns d’ells ocupats durant l'última década) amb les conseqüents molèsties que es generaven per al  veïnat.

Per això, L'Ajuntament finalment va canviar la modalitat de gestió del projecte per reactivar així la seva execució i acabar amb aquest procés de degradació urbana i social.

Portada del Full

Un compromís del Pla d’Acció Municipal (2020-2023)

El Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023) contempla l’actuació a la zona de Santa Coloma Vella dins l’eix Ciutats i Comunitats Sostenible, Vertebració de la Ciutat, amb l’objectiu de crear un nou eix verd central de la ciutat, a través de la prolongació del passeig de Mossèn Jaume Gordi fins a la plaça de la Vila, per unir els diferents espais lliures, zones verdes i equipaments de l’entorn, i omplir de vida el centre de la nostra ciutat.