Foto

Primers enderrocs a la plaça de la Vila, 14 i 15

L'enderroc de les finques afectades pel PERI Santa Coloma Vella II suposa el desbloqueig d’un projecte aturat alguns anys per la crisi económica. Davant aquesta situació, a partir de 2012 l’Ajuntament va prendre la iniciativa i després de moltes reunions amb les persones afectades es va decidir realitzar diverses modificacions en el planejament i en la gestió urbanística de la zona.

Durant aquests anys s’han anat reallotjant les persones afectades que així ho han sol·licitat. En aquest sentit, l’Ajuntament va crear una comissió especial amb tècnics de Serveis Territorials i Serveis Socials per donar solució a totes les famílies. A més, es va buscar habitatge a les persones arrendatàries que tenien dret al reallotjament i  que ho van demanar.

Durant el 2022 es van redactar i licitar els projectes d’enderroc de les edificacions amb façana frontal a la plaça de la Vila i es van negociar els trasllats dels seus ocupants.

El edificis de la plaça de la Vila, 14 i 15, que s’han enderrocat no han estat mai inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, ni tant sòls com edificis a inventariats. Tampoc es va presentar cap al·legació sobre ells per demanar la seva catalogació en la modificació del Pla de Patrimoni que es va aprovar a l’octubre passat.

En aquests edificis, la ocupació de les plantes baixes amb possibles activitats de pública concurrència (festes, concerts, activitats massives, etc..), sense cap mesura de seguretat o protecció contra incendis suposaven un greu perill per a les famílies vulnerables que fins aleshores vivien en els pisos superiors que, a més no tenien les condicions d’habitabilitat necessàries. L’Ajuntament té resolt el reallotjament o una solució alternativa per a totes les famílies  en situació de precarietat que residien en aquestes finques.