Dades d'interés

Dades importants que cal saber sobre aquest projecte:

Aprovat per unanimitat

Aquest PERI va ser aprovat POR UNANIMITAT en el Ple municipal de 1999. Projecte que ja contemplava llavors construir un edifici de 12 plantes en l'encreuament de l'ampliació del nou tram del passeig de Mn. Jaume Gordi. Es tracta d'un PERI PRIVAT, i per tant, mai ha estat un PERI en sòl públic

Sobre els metres quadrats

El sostre actual dels edificis previstos és el mateix de l'any 1999. El  2014 es va reduir en més de 28.000 m2 el sostre previst en planta subterrània.

Iniciativa privada

 L'any 2004 va ser impulsat PER LA INICIATIVA PRIVADA.

 La defunció del promotor (Francisco Ortega) i la crisi econòmica van paralitzar les obres.

Solució per a les famílies afectades

30 famílies afectades pel PERI van quedar en una situació de desemparament, 19 finques pendents de cobrar indemnitzacions i 17 pendents de resoldre el seu allotjament. AMB TOTES AQUESTES PERSONES AFECTADES L’AJUNTAMENT ESTÀ BUSCANT UNA SOLUCIÓ PERSONALITZADA.

Dues persones amb lloguer de renda antiga

En el cas de les dues persones que viuen en aquesta zona en règim de lloguer de renda antiga, el govern municipal s'ha compromès a no enderrocar la casa i que continuïn vivint en aquestes finques mentre aquestes persones vulguin.

Canvi modalitat de la gestió

L'Ajuntament finalment va canviar la modalitat de gestió del projecte per així reactivar la seva execució i acabar amb la deterioració contínua i molesta d'aquesta zona de la ciutat.

No hi ha centre comercial

NO ES CONSTRUIRÀ UN CENTRE COMERCIAL, sinó que hi haurà locals en la planta baixa d'ús comercial.

Antiga Escola Manent

 L'antiga Escola Manent (carrer del Pedró, 14), de propietat privada, s’està treballant perque passi a ser un equipament públic de la ciutat.

Més espai públic

Espais i equipaments que són de titularitat privada passaran a ser de titularitat pública (el nou tram del passeig de Mn. Jaume Gordi, una nova plaça pública de 1.280 m2) així com més habitatges públics i uns altres de promoció privada.

Informació als partits polítics

 Els grups de l'oposició han estat perfectament informats de la reactivació d'aquest projecte. N’és la prova el fet que algun grup hi va presentar al·legacions, ja que tots formen part del Ple municipal  i, en qualitat d'observadors, estan presents en la Junta Local de Govern i les meses de contractació.

Primer, les persones

El govern municipal no HA ESPECULAT, com algun partit de l'oposició acusa, amb aquest PERI PRIVAT, tot el contrari. El que ha fet el govern municipal és preocupar-se i aconseguir que a les persones afectades no se les deixi sense habitatge.

Per l'interés general

 L'equip municipal de govern d’aquesta ciutat ha vetllat, en tot moment, per l'interès general perquè una promoció privada reverteixi en uns beneficis públics per a tota la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.