Font: Serveis Econòmics
Data última actualització: Gener 2020
Propera actualització/Període d’actualització: Desembre 2020

Pressupost 2020

Aprovació definitiva

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon EDICTE

Publicació al BOPB 18 de desembre de 2019

190 KB
icon Pressupost 2020 - Aprovació definitiva

Ajuntament, Patronat Municical de la Música, Gramepark i Grameimpuls

13 MB

Pressupost 2020

Aprovació inicial

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Pressupost 2020 - Aprovació inicial

Ajuntament, Patronat Municical de la Música, Gramepark i Grameimpuls

21 MB

Pressupost Ajuntament

AJUNTAMENT

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

35.438.000,00

Capítol I

36.538.000,00

Capítol II

3.283.900,00

Capítol II

41.998.220,26

Capítol III

10.940.597,54

Capítol III

700.424,68

Capítol IV

54.502.500,57

Capítol IV

20.037.053,18

Capítol V

538.200,00

Capítol V

500.000,00

Capítol VI

0,00

Capítol VI

6.396.509,66

Capítol VII

3.372.139,78

Capítol VII

1.891.961,55

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

3.377.831,44

Capítol IX

3.391.000,00

TOTAL INGRESSOS

111.633.169,33

TOTAL DESPESES

111.633.169,33

Pressupost Patronat Municipal de la Música

Patronat de la música

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

0,00

Capítol I

909.829,25

Capítol II

0,00

Capítol II

40.832,79

Capítol III

448.050,00

Capítol III

0,00

Capítol IV

511.775,34

Capítol IV

5.000,00

Capítol V

0,00

Capítol V

0,00

Capítol VI

0,00

Capítol VI

4.163,30

Capítol VII

0,00

Capítol VII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol IX

0,00

Capítol IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

959.825,34

TOTAL DESPESES

959.825,34

Pressupost Gramepark

Gramepark

INGRESSOS 2020

DESPESES 2020

Vendes

         771.092,34  

 Aprovisionaments

         252.479,57  

Prestacions de serveis i altres ingressos

      3.130.427,25  

 Despeses de personal

      2.061.799,90  

Variació d’existències

-        674.343,69  

 Dotacions per amortització i provisions

         424.570,64  

Subvencions explotació

      1.573.000,00  

 Altres despeses explotació

      1.873.968,01  

Imputació subvencions de capital no financer

         178.734,95  

 Despeses financeres

         362.503,02  

TOTAL INGRESSOS

      4.978.910,85  

 TOTAL DESPESES

      4.975.321,14  

RESULTAT (BENEFICI)

             3.589,72  

 

 

Pressupost Grameimpuls

Grameimpuls

INGRESSOS

DESPESES

Prestacions de serveis i altres ingressos

      746.276,59  

 Aprovisionaments

      469.375,20  

Subvencions explotació

 10.355.256,08  

 Despeses de personal

   9.162.510,92  

Imputació subvenció immobilitzat no financer

      115.603,45  

 Dotacions per amortització

      255.000,00  

TOTAL INGRESSOS

 11.217.136,12  

 Altres despeses explotació

   1.329.750,00  

RESULTAT

                   -    

 Despeses financeres

            500,00  

 TOTAL DESPESES

 11.217.136,12