Font: Servei de Premsa i Comunicació i  Dep. Informació digital.
Última actualització: Gener 2020
Període d’actualització: anual

Cost de les campanyes institucionals - Any 2019

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

Mitjà

Import

Revista mensual El Mirall.Net  

12.693,84€

Revista mensual Diari de Santa Coloma

8.249,89€

Publicació setmanal Línia Nord

2.274,80€

PANCARTES, OPIS, PHOTOCALL

Treballs realitzats per l’empresa Gramagraf Sociedad Cooperativa   

 

632,83

Portal Canal150Gramenet 4.065,42?€
Pulbicitat a Facebook i Instagram 385,29€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2018

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

Mitjà

Import

Revista mensual El Mirall.Net  

10.822,13€

Revista mensual Diari de Santa Coloma

8.249,89€

Publicació setmanal Línia Nord

4.549,06€

PANCARTES, OPIS, PHOTOCALL

Treballs realitzats per l’empresa Gramagraf Sociedad Cooperativa              

Servigrafics

Sapiens

 

2.185,26

293,67

625,57€

Portal Canal150Gramenet 4.849,68€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2017

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

MitjàImport
Revista mensual El Mirall.Net  
10.893,43€
Revista mensual Diari de Santa Coloma7.499,90€
Publicació setmanal Línia Nord2.104,19€
Revista mensual Gramenet 2.0 *       
3.146,00 € 
Portal Canal150Gramenet5.137,66€

*Aquesta publicació va aparèixer a finals d’agost de 2017

Cost de les campanyes institucionals - Any 2016

Publicitat en mitjans d’informació local
MitjàImport (€)
Revista mensual El Mirall11.622,30
Revista mensual Diari de Santa Coloma8.999,88
Publicació setmanal Línia Nord3.412,20
Pancartes a la via pública
EmpresaImport (€)
Realitzades per l'empresa Servigrafics378,57
Cartells grans formats (OPI)
EmpresaImport (€)
Editats per l'empesa Gramagraf815,54
Publicacions d'anuncis oficials
MITJÀImport (€)
Zeta Gestión de Medios (El Periódico)2.129,60
Hermes Comunicacions (El Punt Avui)551,76
Diputació de Barcelona (BOPB)10.643,61
Boletín Oficial del Estado (BOE)6.181,75
Diari Oficial de la Generalitat8.715,00
TOTAL28.221,72

Cost de les campanyes institucionals - Any 2015

IMPORT EMPRESA DESCRIPCIÓ
1.277,76 GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA  EXPEDIENT GUIES ESCOLARS ""DE L'HORT A LA TAULA""
508,20 ARTS ROTULACION Y PUBLICIDAD SL  PRESSUPOST MATERIAL FIRA TURISME 2015 - DISENY TRÍPTIC, DISENY FULLET WEB FIRA
6.000,00 ESTRATEGIES DE QUALITAT URBANA SL Elaboració i redacció del Pla Estratègic de ciutat
12.000 El Mirall.net Insercions publicitàries institucionals.
9.000 Diari de Santa Coloma Insercions publicitàries institucionals.