Dades generals i liquidació

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Maig 2019
Propera actualització: Maig 2020

DADES ECONÒMIQUES LIQUIDACIÓ

Concepte

2018

2017

2016

2015

Pressupost

103.223.886,20€

97.706.612,35€

92.668.881,94€

90.147.957,18€

Import del deute públic municipal

44.474.289,06€54.597.329,25€70.176.373,85€81.776.733,65€

Endeutament relatiu.

38,94€

50,86%

68,49%

73,83%

Ingressos corrents consolidats exercici anterior   

114.206.377,11€

107.350.144,70€

102.460.797,98€

 

110.770.747,55€

Compte general

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Octubre 2019
Propera actualització: Octubre 2020

DADES ECONÒMIQUES COMPTE GENERAL

Concepte

20182017

2016

2015

Població119.762118.775117.153118.786
Data aprovació Comptes anuals Ple30/09/201925/09/201825/09/201726/09/2016
Superàvit (o dèficit) per habitant78,00135,49€88,41€43,79€

Autonomia fiscal

34,00%34,00%

 34,64%

31,00%

Ingressos fiscals per habitants

312,62€304,99€

 327,42€

273,09€€

Despesa per habitant.

981,80€983,37€

 849,21€

826,17€

Inversió per habitant.

149,76€92,27€

 72,84€

69,76€

Període mitjà de pagament (dies).

15,4319,97

 14,65

23,46

Període mitjà de cobramenet (dies).

203,92186,99

 190,90

184,20

Endeutament per habitant.

427,40€468,47€

 599,01€

668,65€