Dades generals i liquidació

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Octubre 2023
Propera actualització:

DADES ECONÒMIQUES LIQUIDACIÓ

Concepte 202220212020 2019
Pressupost Ajuntament 119.512.588,93 € 115.329.999,95 € 111.633.169,33 € 114.670.325,55 €
Import del deute públic municipal 59.166.644,60 € 58.413.909,64 € 38.223.061,48 € 39.727.423,62 €
Endeutament relatiu. 49,07% 48,45% 34,05% 32,64%
Ingressos corrents consolidats exercici anterior    138.509.732,74 € 120.567.902,73 € 112.247.967,87 € 121.706.557,23 €

Compte general

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Octubre 2023
Propera actualització:

DADES ECONÒMIQUES COMPTE GENERAL

Concepte 2022 2021 20202019
Població 118.540 119.936 120.888 119.710
Data aprovació Comptes anuals Ple 26/09/2023 26/09/2022 27/09/2021 30/11/2020
Superàvit (o dèficit) per habitant 80,15 € 73,12 € 105,03 € 85,28 €
Autonomia fiscal 30,00% 30,00% 33,00% 36,00%
Ingressos fiscals per habitants 345,58 € 336,56 € 356,90 € 329,15 €
Despesa per habitant. 1.183,40 € 1.050,23 € 958,59 € 1.046,30 €
Inversió per habitant. 139,04 € 107,87 € 125,96 € 175,87 €
Període mitjà de pagament (dies). 17,02 12,9 16,48 14,74
Període mitjà de cobramenet (dies). 87,41 179,02 203,32 66,63
Endeutament per habitant. 795,15 € 582,35 € 448,82 € 414,48 €