Font: Servei de Premsa i Comunicació i  Dep. Informació digital i accessibilitat web.
Última actualització: Febrer 2024
Període d’actualització: anual

Cost de les campanyes

2023

Publicitat institucional

8TV - Retransmissión de la cavalcada de Reis 6.655,00 €
Diari de Santa Coloma 6.957,50 €
El Mirall 18.137,90 €
Línia Nord 1.819,84 €
Digital La Ciutat 1.907,50 €
Agència Temas Comunicación - publicitat xarxes 4.795,33 €
Digital Metropoli Abierta 2.353,15 €
La Vanguardia - Mostra gastronómica 15.427,50 €
Prensa Ibérica - Cursa Can We Run 8.470,00 €
TOTAL 66.523,72 €

 

Publicitat fons europeus FEDER (EDUSI)

Grupo Godó 18.089,50 €
Cadena SER 17.545,00 €
elPeriódico 11.245,74 €
Contingut interactiu web elPeriódico 14.520,00 €
Catàleg Serveis la Ciba 2.210,50 €
Plaques de metall projectes EDUSI 3.513,84 €
TOTAL 67.124,58 €

Cost de les campanyes

2022

Campanya Import
Publicitat El Mirall 12.530,00 €
Publicitat El Diari de Santa Coloma 4.537,00 €
Publicitat Línia Nord 454,00 €
Treballs impressió campanyes 3.123,00 €
Publicitat xarxes socials 780,00 €
Publicitat diari ARA 1.936,00 €
Publicitat digital La Ciutat 968,00 €
Publicitat El Periódico 14.520,00 €
TOTAL 38.848,00 €

Cost de les campanyes institucionals

2021

CAMPANYA IMPORT
Publicitat El Mirall 17.505,34
Publicitat El Diari de Santa Coloma 8.999,89
Campanya "Santa Coloma és vida" 10.865,80
DIARI Ara  1.028,50
El Periódico de Catalunya 14.520,00
CANAL 150 5.662,80
Publicitat Xarxes 2.034,02
Campanya "Estiu a la Fresca" 1.210,00
Vídeo Pressupost Municipal 2.347,40
TOTAL  64.173,75

Cost de les campanyes institucionals

2020

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

Mitjà Import
Edicions Santa Coloma, SL CIF B63824726 14.808,81€
Enter Gestió Comunicativa, SL NIF B64174147 7.499,91€
Zeta Gestión de Medios (Línia Nord) CIF A08657710 909,92€
Plusfortia SL  (Canal 150)    NIF B64436777 1.234,20€
Campanya 'Per la salut de tots i totes' 13.128,30€
TOTAL 37.581,14€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2019

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

Mitjà

Import

Revista mensual El Mirall.Net  

12.693,84€

Revista mensual Diari de Santa Coloma

8.249,89€

Publicació setmanal Línia Nord

2.274,80€

PANCARTES, OPIS, PHOTOCALL

Treballs realitzats per l’empresa Gramagraf Sociedad Cooperativa   

 

632,83

Portal Canal150Gramenet 4.065,42€
Pulbicitat a Facebook i Instagram 385,29€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2018

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

Mitjà

Import

Revista mensual El Mirall.Net  

10.822,13€

Revista mensual Diari de Santa Coloma

8.249,89€

Publicació setmanal Línia Nord

4.549,06€

PANCARTES, OPIS, PHOTOCALL

Treballs realitzats per l’empresa Gramagraf Sociedad Cooperativa              

Servigrafics

Sapiens

 

2.185,26

293,67

625,57€

Portal Canal150Gramenet 4.849,68€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2017

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

MitjàImport
Revista mensual El Mirall.Net  10.893,43€
Revista mensual Diari de Santa Coloma7.499,90€
Publicació setmanal Línia Nord2.104,19€
Revista mensual Gramenet 2.0 *       3.146,00 € 
Portal Canal150Gramenet5.137,66€

*Aquesta publicació va aparèixer a finals d’agost de 2017

Cost de les campanyes institucionals - Any 2016

PUBLICITAT EN MITJANS D'INFORMACIÓ LOCAL 

MitjàImport 
Revista mensual El Mirall11.622,30€
Revista mensual Diari de Santa Coloma8.999,88€
Publicació setmanal Línia Nord3.412,20€

Pancartes a la via pública

EmpresaImport 
Realitzades per l'empresa Servigrafics378,57€

Cartells grans formats (OPI)

EmpresaImport 
Editats per l'empesa Gramagraf815,54€

PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS

MitjàImport 
Zeta Gestión de Medios (El Periódico)2.129,60€
Hermes Comunicacions (El Punt Avui)551,76€
Diputació de Barcelona (BOPB)10.643,61€
Boletín Oficial del Estado (BOE)6.181,75€
Diari Oficial de la Generalitat8.715,00€
TOTAL28.221,72€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2015

Import Empresa Descripció
1.277,76€ Gramagraf Sociedad Cooperativa Catalana Limitada  Expedient Guies Escolar "De l'hort a la taula"
508,20€ Arts Rotulación y Publicidad SL  Pressupost material Fira Turisme 2015 - Disseny tríptic, disseny fullet web fira
6.000,00€ Estratègies de Qualitat Urbana SL  Elaboració i redacció del Pla Estratègic de ciutat
12.000€ El Mirall.net Insercions publicitàries institucionals.
9.000€ Diari de Santa Coloma Insercions publicitàries institucionals.