Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-158/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/06/2009
  • Data publicació expedient (DOGC): 03/11/2009
  • Data publicació normativa (DOGC): 03/11/2009

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Béns objecte d'estudi:

Béns objecte de protecció:

Fons documentals -Annexos:


Documentació Annexa:

Recurs d'alçada contra l'acord d'aprovació del Pla Especial de protecció del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

APROVACIÓ I PUBLICACIÓ:

  • Data Aprovació: 28/06/2010
  • Data publicació expedient (DOGC): 23/09/2010

DOCUMENTACIÓ:


FITXES RESUM DE CADA ELEMENT:
En el següent ENLLAÇ es pot consultar les fitxes individualitzades de cada element del patrimoni arquitectònic amb explicació informativa i intervencions permeses en cada element.