Aquesta primera fase del procés té per objectiu analitzar i reflexionar sobre els usos i les relacions que es produeixen als patis de les escoles. Aquest anàlisi el realitzen les Comissions de Seguiment involucrant a la comunitat educativa i amb el suport de la guia “El pati de l’escola en igualtat” i les arquitectes d’Equal Saree.

 

1ª Formació. Activitats de diagnosi- 25/gen 2018

Aquesta primera trobada dóna inici al procés. En aquesta sessió, les persones membres de les comissions han rebut una formació sobre la utilització de la guia “El pati de l’escola en igualtat” i una còpia en paper de la mateixa. Aquesta formació es centra en la primera fase del procés, l’anàlisi del pati. S’explicaran detalladament les activitats a realitzar a les escoles i la metodologia de treball i s’entregarà el material necessari per a posar en pràctica el procediment.

> Llegeix la notícia

http://equalsaree.org/blog/2018/02/01/comenca-empatitzem-2/

 

Treball intern de les escoles. Activitats de diagnosi- 29/gen-23/feb 2018

Cada escola realitza la part d’anàlisi del seu pati.

Imatges Entenem el pati

 2ª Formació. De la diagnosi a la intervenció - 1/març 2018

Aquesta formació es centra en la segona fase del procés: la generació de criteris d’intervenció. De la mateixa manera que a la primera formació, els membres de les comissions reben una formació sobre com utilitzar la part corresponent de la guia “El pati de l’escola en igualtat”. S’explicaran detalladament les activitats a realitzar a les escoles i la metodologia de treball i s’entregarà el material necessari per a posar en pràctica el procediment. Les escoles compartiran les seves experiències durant la primera fase del procés.

> Llegeix la notícia

http://equalsaree.org/blog/2018/03/13/empatitzementenemelpati/

 Treball intern escoles. De la diagnosi a la intervenció- 5/mar-23/mar 2018

Cada escola genera les estratègies més adients per al seu cas concret, tenint en compte els resultats obtinguts.

Entenem el pati