Projecte Singulars: 'Una bici más'

Imatge Projecte Singulars: 'Una bici más'

Prova pilot de cursos de conducció en bici per a escolars

El programa Singulars és un programa de subvencions impulsat per la Generalitat de Catalunya; per a la convocatòria de 2023-2024 es va aprovar incloure el finançament d’un programa de formació adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària en la conducció de bicicleta urbana. Aquest programa el desenvolupa l’associació Factoría de ciclistas, que a Catalunya es troba representada per l’entitat Biciclot. En el desenvolupament d’aquest programa de formació hi col·laboren i li donen suport tant l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Amb aquest curs es vol que els nois i noies adquireixin els coneixements bàsics adients per utilitzar la bicicleta de forma segura, com a mitjà de transport urbà per als seus desplaçaments quotidians (al centre educatiu, a les activitats de lleure...).

Singulars es desenvoluparà al tercer trimestre del curs actual, 2023-2024.

Als centres educatius que realitzin la prova pilot, es realitzarà un estudi i la implementació d’aparcaments per a bicicleta dins del recinte escolar.

OBJECTIUS

A curt termini

 • Millorar les habilitats motrius amb la bicicleta.
 • Conèixer les normes bàsiques de circulació.
 • Circular de manera correcta en bicicleta.
 • Realitzar el manteniment bàsic de la pròpia bicicleta.
 • Treballar la inclusió de l’aprenentatge en la conducció i la circulació urbana en bicicleta que, amb la darrera modificació de les competències mínimes dels currículums escolars a primària i secundària, s’ha d’incloure en els currículums docents i es materialitza amb els RD 157/2022 i el RD 217/2022.

A llarg termini

 • Utilitzar la bicicleta com el mode de mobilitat per la ciutat.
 • Iniciar una reflexió més generalitzada en relació a les formes de desplaçament que existeixen com a alternativa al model insostenible actual “tot amb el cotxe”.
 • Adquirir i consolidar hàbits de mobilitat sostenible segura en bicicleta per la ciutat.

METODOLOGIA

La metodologia utilitzada als cursos és la del programa Una bici más, adaptació del programa de formació i educació ciclista britànic “Bikeability”, validat a nivell europeu, i dividit en tres nivells:

Nivell 1.- Aprendre a anar en bicicleta.

Nivell 2: Control bàsic de la bicicleta i maniobrabilitat.

Nivell 3: Conducció bàsica al carrer.

Al llarg d’aquests nivells es treballarà amb l’alumnat les diferents maniobres i situacions que tot ciclista pot trobar-se en els seus desplaçaments en bicicleta, amb una metodologia pràctica, en un entorn real i sota supervisió d’instructors especialitzats i qualificats.

Trobareu més informació https://unabicimas.com/

QUI POT PARTICIPAR?

 • Obert a totes les escoles públiques de primària i instituts escola, per al seu alumnat de 6è.
 • Se  seleccionarà un màxim de 10 grups en funció dels criteris establerts en aquesta crida.

QUÈ VALORAREM DELS CENTRES QUE ES PRESENTEN?

 • Haver desenvolupat o participat en projectes de promoció i foment de la mobilitat sostenible en els darrers 5 cursos.
 • Tenir professorat que participa o ha participat al curs “Formació ciclista per a docents” [curs de formació adreçat a docents que també forma part del Programa Singulars de formació en conducció de bicicleta urbana desenvolupat per Factoría de Ciclistas]
 • En el cas dels instituts escola, participar al programa Una bici más per alumnat de 2ESO.

FUNCIONAMENT I CALENDARITZACIÓ

 • Caldrà presentar una única sol·licitud de participació a la crida per centre, a través del formulari.
 • La crida estarà oberta del 4 al 12 d’abril
 • En els dies posteriors es reunirà la comissió de selecció que escollirà els centres  participants a la crida, i es comunicarà la resolució als centres seleccionats.
 • Maig i Juny 2024: Coordinació i organització dels cursos amb els centres seleccionats
Imatge d'infants amb bicicleta juntament amb una monitora