Foto de l'edifici de l'OME

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és l’organisme interadministratiu de col•laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el procés d’escolarització de l’alumnat en els centres finançats amb fons públics en l’àmbit municipal en els nivells d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Les funcions de l’OME són:

  • Desenvolupar i aplicar actuacions d'acompanyament i suport de les famílies en el procediment d'admissió. Oferir a les famílies informació sobre l'oferta educativa dels centres del Servei d'Educació de Catalunya ubicats en el seu municipi.
  • Rebre i tramitar sol·licituds d'admissió als centres del municipi integrats en el Servei d'Educació de Catalunya.
  • Donar publicitat als resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi.
  • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l'acord dels centres afectats.
  • Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d'admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de Servei d'Educació de Catalunya. Aquestes campanyes es duran a terme d'acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt d'aquests centres, garantia de veracitat i equanimitat.
  • Acollir les comissions de garanties d'admissió respectives.
  • Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.

Adreça: rambla de Sant Sebastià, 98 – 100

Telèfon: 934.624.058

Correu electrònic: escolaritzacio@gramenet.cat

Horari: l’ horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h (del 12 de setembre al 24 de juny) i de 9 a 13 h (del 25 de juny a l’11 de setembre). Durant el mes d’agost l’oficina romandrà tancada. Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 o a través d'aquest enllaç