Foto de l'edifici de l'OME

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és l’organisme interadministratiu de col•laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el procés d’escolarització de l’alumnat en els centres finançats amb fons públics en l’àmbit municipal en els nivells d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Les funcions de l’OME són:

  • Assessorar, informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa dels centres educatius.
  • Rebre sol·licituds d’admissió i comprovar-ne la presentació de tots els requisits, tant durant el període de preinscripció com durant la resta de l’any (matrícula viva), pel que fa a les escoles bressol municipals i a l’etapa d’educació obligatòria.
  • Remetre les sol·licituds als centres educatius escollits en primera opció.
  • Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació.

Adreça: rambla de Sant Sebastià, 98 – 100

Telèfon: 934.624.058

Correu electrònic: escolaritzacio@gramenet.cat

Horari: l’ horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h (del 12 de setembre al 24 de juny) i de 9 a 13 h (del 25 de juny a l’11 de setembre). Durant el mes d’agost l’oficina romandrà tancada. Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 o a través d'aquest enllaç