Partint de la importància del pati de l’escola com a espai d’aprenentatge, de joc i de convivència, Empatitzem busca generar propostes de reorganització que treballin sobre la igualtat de gènere, la cooperació i els valors inclusius.

Més enllà de ser un projecte per a la transformació de l’espai, Empatitzem és també un procés pedagògic i participatiu: la comunitat educativa analitza l’espai, reflexiona sobre les relacions i els valors, imagina idees i propostes de millora i, finalment, consensua propostes concretes que seran portades a la pràctica.

QUÈ ENS PROPOSA?

Empatitzem ens convida a reflexionar sobre les desigualtats de gènere al pati de l’escola i a generar propostes per millorar la seva configuració, l’organització i la gestió. El projecte ens proposa analitzar el pati, reflexionar sobre aquest, imaginar possibles intervencions i, finalment, fer una petita transformació física, posant en el centre del procés a la comunitat escolar i, especialment, als nens i les nenes.

Per portar-ho a terme comptarem amb:

 • L’acompanyament expert de l’equip d’arquitectes Equal Saree.
 • El suport metodològic de la guia “El pati de l’escola en igualtat. Guia de diagnosi i intervenció amb perspectiva de gènere”.
 • Formacions específiques per aplicar les diferents eines metodològiques.
 • Trobades on compartir els vostres coneixements, reflexions i idees amb d’altres persones i centres educatius.
 • Una petita dotació econòmica per portar a terme la intervenció proposada.

QUINS BENEFICIS OBTINDREM?

Participant a Empatitzem:

 • Iniciarem un procés col•lectiu de presa de consciència sobre les desigualtats al pati de l’escola, incloent una visió de gènere interseccional.
 • Crearem xarxa i fomentarem la implicació i la interacció la comunitat escolar.
 • Afavorirem la participació activa de l’alumnat en la reorganització del pati.
 • Generarem criteris i estratègies d’intervenció adaptades a les necessitats de la nostra escola.
 • Tractarem el pati com un espai educatiu i l’integrarem en el projecte pedagògic del nostre centre.
 • Ens implicarem per la igualtat i repensarem el pati integrant criteris d’inclusió i d’innovació educativa.

QUI ES POT PRESENTAR?

Aquesta crida està oberta a totes les escoles públiques d’educació primària de Santa Coloma de Gramenet.

QUINES FASES I QUIN CALENDARI ES SEGUIRÀ?

 • CRIDA OBERTA S’obre el termini de presentació de sol•licituds per participar al projecte i es realitza la “Presentació i taller”. La data màxima per a complimentar el formulari de participació és el 24 de novembre de 2017.
 • SELECCIÓ D’ESCOLES Es seleccionen 5 escoles per participar al procés seguint els criteris de valoració establerts a les bases.
 • ENTENEM EL PATI: Les escoles analitzen i reflexionen sobre els usos i les relacions que es produeixen al seu pati amb el suport de les arquitectes d’Equal Saree i l’assistència a les sessions de formació metodològica.
 • IMAGINEM EL PATI: Cada escola desenvolupa una proposta concreta pel seu pati, mitjançant la participació de la comunitat educativa i amb el suport de l’equip d’arquitectes.
 • CLOENDA: jornada final per compartir les experiències viscudes i els resultats del procés.
 • TRANSFORMEM EL PATI: Un equip tècnic municipal porta a terme les intervencions amb la participació de la comunitat educativa.
Calendari

QUINA IMPLICACIÓ ENS DEMANA?

 • Treballar l’anàlisi i la proposta al llarg del curs 2017-2018 i complir els calendaris que es proposen des de la crida.
 • Involucrar a la comunitat educativa i, especialment, a l’alumnat en el procés i en la presa de decisions.
 • Registrar i difondre el procés de reflexió i transformació de l’espai per tal de donar-lo a conèixer a tota la comunitat escolar i compartir el coneixement amb les altres escoles participants.
 • Mantenir una comunicació fluida i compartir la informació necessària amb l’equip d’arquitectes que acompanyaran el procés.
 • Participar a les 3 sessions de formació i presentar la seva experiència a la sessió de cloenda.

QUÈ HEM DE FER PER PARTICIPAR?

Consultar les bases i emplenar el formulari d’inscripció abans del 24 de novembre de 2017.

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE VALORACIÓ?

Les 5 escoles es seleccionaran segons els criteris establerts a les bases de la crida:

Generals

 • Equitat i diversitat dels membres de la comissió (dones/homes; professorat i membres de l’AFA) i representació de tots els sectors de la comunitat.
 • Coherència entre la necessitat del canvi i el tipus de problemàtica indicat.
 • Assistència a la sessió de “Presentació i taller”, mínim 1 membre comissió.
 • Que la igualtat de gènere s’hagi treballat prèviament a l’escola.
 • Implicació de l’alumnat.
 • Priorització de la intervenció: diversitat d’espais existents, ús fora de l’horari lectiu,...
 • Relació amb els projectes pedagògics entorn la coeducació, la diversitat,...

Complementaris

 • Escoles d’alta complexitat.
 • Assistència a la sessió oberta de presentació i taller teòric-pràctic (9 de novembre).