CRIDA SchooLAB

Imatge ShcooLab

L’objectiu principal de la CRIDA és l’aprenentatge en l’ús d’impressores 3D i la integració en el currículum educatiu dels centres. Aquest programa pretén dotar als centres d’Educació Primària de la ciutat d’una impressora 3D i es formarà a la comunitat educativa perquè sigui una eina d’ús quotidià en el camp formatiu.

EIXOS CRIDA

 • Dotar als centres participants, i l’entorn proper d’aquests d’una impressora 3D.
 • Realitzar un taller pràctic de muntatge d’una impressora 3D i formar en disseny i impressió 3D, per al seu ús en entorns educatius, a mínim quatre representants de la comunitat educativa de cada escola (2 per part de les famílies i 2 per part del personal docent).
 • Introduir al disseny 3D i realitzar un primer prototip imprès en 3D amb l’alumnat de 5è o 6è dels centres participants.
 • Iniciar un procés d’acompanyament formatiu per a la implementació de la fabricació digital als centres educatius.

QUI POT PARTICIPAR?

 • Obert a totes les escoles d’infantil i primària de la ciutat.
 • Es seleccionarà a cinc escoles en primera fase en funció dels criteris establerts en aquesta crida.

QUÈ DEMANEM AL CENTRE QUE PARTICIPA?

Obrir el projecte i l’espai a la comunitat, oferint la possibilitat de que famílies i entitats de l’entorn puguin també fer ús de l’espai de forma coordinada i coherent amb el projecte del centre.

Dedicació al projecte:

 • Sessió conjunta de presentació del projecte a les comunitats educatives interessades: 1hora.
 • Formació conjunta per als representants de les AFA i docents: 12 hores.
 • Sessions de taller i formació per a l’alumnat: 15 hores.
 • Sessió de cloenda i presentació conjunta de projectes: 4 hores.
 • Definició conjunta del tipus d’acompanyament formatiu per implementar els usos de fabricació digital.

QUÈ OFERIM DES DE L’AJUNTAMENT?

 • L’acompanyament expert de l’equip tècnic i els formadors.
 • Formacions específiques en impressió 3D i disseny 3D per poder dur a terme projectes de fabricació adaptats a les necessitats de la comunitat educativa.
 • Taller de muntatge d’una impressora 3D.
 • La impressora 3D que s’hagi muntat, que quedarà al centre educatiu per als propers projectes.
 • Orientacions i assessorament dels tècnics perquè l’alumnat realitzin un primer projecte de fabricació amb impressió 3D.
 • Iniciar un procés d’acompanyament formatiu per optimitzar els usos pedagògics de la fabricació digital.

CRITERIS DE VALORACIÓ

 • Assistència a la sessió de presentació, mínim 1 membre del centre participant.
 • Equitat i diversitat dels membres participants al projecte (professorat i membres de les AFA o representants de famílies).
 • Facilitat d’organització de grups flexibles de treball amb l’alumnat.
 • Formar part del seminari TAC del Centre de Recursos Pedagògics.
 • Disposar d’un projecte de creació digital.
 • Incorporar al projecte i a la formació als membres dels equips de menjador i extraescolars.

FUNCIONAMENT  CALENDARITZACIÓ

 •  Caldrà presentar una única sol·licitud de participació a la crida per escola.
 • La crida estarà oberta del 8 de juny al 15 de juny de 2022.
 • El dia 17 de juny es reunirà la comissió de selecció que escollirà els cinc centres participants a la crida.
 • El dia 20 de juny es comunicarà la resolució de la comissió i es contactarà amb les escoles seleccionades.
 • Juliol 2022: Coordinació i organització del projecte amb les escoles seleccionades
 • Setembre 2022: Inici del projecte a les escoles seleccionades