CRIDA SchooLAB

Imatge ShcooLab

L’objectiu principal de la CRIDA és l’aprenentatge en l’ús d’impressores 3D i la integració en el currículum educatiu dels centres. Aquest programa pretén dotar als centres d’Educació Primària de la ciutat d’una impressora 3D i es formarà a la comunitat educativa perquè sigui una eina d’ús quotidià en el camp formatiu.

EIXOS CRIDA

 • Dotar d’una impressora 3D als centres participants i l’entorn proper d’aquests.
 • Realitzar un taller pràctic de muntatge d’una impressora 3D i formar en disseny i impressió 3D, per al seu ús en entorns educatius, a un mínim de quatre representants de la comunitat educativa de cada escola (2 per part de les famílies i 2 per part del personal docent si és possible).
 • Introduir al disseny 3D i realitzar un primer prototip imprès en 3D amb l’alumnat de 5è o 6è dels centres participants.
 • Iniciar un procés d’acompanyament formatiu per a la implantació de la fabricació digital als centres educatius.

QUI POT PARTICIPAR?

 • Obert a totes les escoles d’infantil i primària de la ciutat.
 • Es seleccionarà a cinc escoles en primera fase en funció dels criteris establerts en aquesta crida.

QUÈ DEMANEM AL CENTRE QUE PARTICIPA?

Obrir el projecte i l’espai a la comunitat, oferint la possibilitat de que famílies i entitats de l’entorn puguin també fer ús de l’espai de forma coordinada i coherent amb el projecte del centre.

Dedicació al projecte:

 • Formació conjunta per als representants de les AFA i-o docents: 12 hores.
 • Sessions de taller i formació per a l’alumnat: 15 hores.
 • Sessió de cloenda i presentació conjunta de projectes: 4 hores.
 • Definició conjunta del tipus d’acompanyament formatiu per implementar els usos de fabricació digital.

 QUÈ OFERIM DES DE L’AJUNTAMENT?

 • L’acompanyament expert de l’equip tècnic i els formadors.
 • Formacions específiques en impressió 3D i disseny 3D per poder dur a terme projectes de fabricació adaptats a les necessitats de la comunitat educativa.
 • Taller de muntatge d’una impressora 3D.
 • La impressora 3D que s’hagi muntat, que quedarà al centre educatiu per als propers projectes.
 • Orientacions i assessorament dels tècnics perquè l’alumnat realitzin un primer projecte de fabricació amb impressió 3D.
 • Iniciar un procés d’acompanyament formatiu per optimitzar els usos pedagògics de la fabricació digital.

CRITERIS DE VALORACIÓ

 • Equitat i diversitat dels membres participants al projecte (professorat i membres de les AFA o representants de famílies).
 • Facilitat d’organització de grups flexibles de treball amb l’alumnat.
 • Formar part del seminari TAC del Centre de Recursos Pedagògics.
 • Disposar d’un projecte de creació digital.
 • Incorporar al projecte i a la formació als membres dels equips de menjador i extraescolars.

FUNCIONAMENT  CALENDARITZACIÓ

 • Caldrà presentar una única sol·licitud de participació a la crida per escola.
 • La crida estarà oberta del 25 d’octubre al 31 d’octubre de 2023.
 • El dia 2 de novembre es reunirà la comissió de selecció que escollirà els cinc centres participants a la crida.
 • El dia 6 de novembre es comunicarà la resolució de la comissió i es contactarà amb les escoles seleccionades.
 • Novembre 2023: Coordinació i organització del projecte amb les escoles seleccionades
 • Desembre 2023: Inici del projecte a les escoles seleccionades.