Plantilla i retribucions

Data última actualització:09/01/2024
Període d'actualització:Anual
Font:Servei de Selecció i Desenvolupament

2024

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Publicació RLT 2024 DOGC

1 MB 02.02.2024 13:32
icon Relació de llocs de treball 2024

793 KB 09.01.2024 13:44

2023

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Organigrama municipal 2023

977 KB 14.03.2023 12:40
icon Relació de llocs de treball 2023 (DOGC)

1 MB 14.03.2023 12:42
icon Taula salarial 2023 retribucions

298 KB 14.02.2023 14:00

2022

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon BOPB_EDICTE_Oferta_Publica_2022.pdf 374 KB 29.06.2022 14:05
icon Plantilla municipal 2022

Publicació al BOP de la plantilla municipal de l'any 2022

246 KB 29.03.2022 17:03
icon Resum de la plantilla municipal 2022

Distribució de places de la plantilla de personal de l'any 2022.

74 KB 29.03.2022 17:03
icon Taula salarial 2022 retribucions

288 KB 14.02.2023 13:59

Salaris

Articles de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011 (Ley 39/2010, de 22 de desembre de 2010; BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2011) on es recull l’import dels sous bases i dels complements de destí que ha de cobrar els treballadors municipals.