Compatibilitats dels empleats públics

AUTORITZACION DE COMPATIBILITAT

DATA COGNOMS I NOM RELACIÓ LABORAL SERVEI LLOC DE TREBALL MOTIU DEDICACIÓ
29/11/2016 JMSA Laboral fix Servei d'Assumptes Generals Aux. Tècnic
Exercir una segona activitat activitat com administrador d'empresa Parcial
29/11/2016 JLRO Funcionari de carrera Departament de Cicle Festiu i Foment de la Lectura Aux. Tècnic
Exercici d’una segona activitat, consistent en impartir classes com a Tècnic esportiu Parcial
29/11/2016 JMAM Personal eventual - Assessor G. M. de Ciutadans Exercici de la docència a l’escola de l’Escola Superior ESERP Parcial
12/04/17 SSL Laboral temporal Dep. de Gestió i Prestacions del Servei d'Atenció a la Infància i les famílies Administratiu Exercir una segona activitat com a docent a l'empresa "Formar-te, Espai Futur" Parcial

Compatibilitats personal de direcció o eventual

COMPATIBILITATS EVENTUALS

DATA

COGNOMS I NOM

RELACIÓ LABORAL

SERVEI

LLOC DE TREBALL (Concesió actual)

MOTIU

DEDICACIÓ

29-11-16

JMAM

Personal eventual

-

Assessor G. M. de Ciutadans

Exercici de la docència a l’escola de l’Escola Superior ESERP

Parcial