Personal temporal no vinculat a llocs de la Relació de Llocs Treball

Font: Servei de Selecció i Desenvolupament
Data d’actualització: Gener de 2021
Període d’actualització: semestral

Personal per obra o servei

Lloc de Treball Nombre d'efectius Inici Fi Jornada Retribucions Totals
Administratiu/va 2 01/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 19/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 23/11/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 2 09/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 16/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 11/02/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 20/02/2020 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.703,00 €
Arquitecte/a tècnic/a 2 03/04/2018 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.766,38 €
Aux. especialista 2 16/01/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.575,16 €
Aux. especialista 4 01/02/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.575,16 €
Aux. tècnic/a 2 02/03/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a 2 02/03/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Parcial 1.633,76 €
Aux. tècnic/a 1 02/11/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a biblioteca 1 02/06/2020 Fins a la finalització de l'obra i servei  Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a biblioteca 1 01/08/2020 Fins a la finalització de l'obra i servei  Ordinària 1.633,76 €
Director/a CIBA 1 19/10/2020 Fins a la finalització de l'obra i servei  Ordinària 4.746,88 €
Educador/a social 4 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 21/08/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 14/11/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 2 01/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 25/09/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 21/10/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 30/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Educador/a social 1 06/02/2020 Fins a la finalització del programa Parcial  2.356,49 €
Encarregat/da  1 21/03/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.171,55 €
Lletrat/ada 1 18/03/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 3.432,40 €
Pedagog/a 1 19/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.648,50 €
Pedagog/a 1 31/01/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.648,50 €
Psicòleg/a 1 14/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.648,50 €
Tècnic/a aux. biblioteca 2 10/12/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 11/12/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 18/12/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 10/03/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a auxiliar 1 01/02/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 1.876,84 €
Tècnic/a grau mitjà 1 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.129,46 €
Tècnic/a grau mitjà 1 18/11/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.129,46 €
Tècnic/a grau mitjà 1 16/12/2019 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.129,46 €
Tècnic/a grau mitjà 1 21/12/2020 21/05/2021 Ordinària 2.129,46 €
Tècnic/a grau mitjà 1 30/12/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.129,46 €
Tècnic/a superior 1 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.545,72 €
Tècnic/a superior 1 24/02/2020 Fins a la finalitzacio de l'obra i servei Ordinària 2.545,72 €
Treballador/a social 1 01/05/2010 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 10 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 01/01/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 16/02/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 2 01/02/2018 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 15/02/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 11/06/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 16/12/2019 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 29/01/2020 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.356,49 €

Personal per substitució

Lloc de Treball Nombre d'efectius Inici Fi Jornada Retribucions
Administratiu/va 1 01/03/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 04/11/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 10/12/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 14/09/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 02/11/020 Fins reincorporació del titular Parcial 1.703,00 €
Administratiu/va 1 23/11/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 10/12/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.703,00 €
Arquitecte superior 1 01/12/2018 Fins reincorporació del titular Ordinària 3.033,85 €
Aux. tècnic/a 1 25/02/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a biblioteca 1 18/02/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a centres cívics 1 16/01/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a escola 1 17/06/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a escola 1 17/10/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.633,76 €
Aux. tècnic/a SSMM 1 25/01/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.744,22 €
Economista 1 26/11/2018 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.727,28 €
Educador/a 1 02/11/2020 Fins reincorporació del titular Parcial 2.356,49 €
Educador/a 2 14/12/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Enginyer/a informàtic/a 1 20/02/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 3.033,85 €
Lletrat/da 1 06/09/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 3.432,40 €
Psicòleg/a CIRD 1 04/05/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.648,50 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 03/06/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 02/06/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a aux. biblioteca 1 03/08/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.787,42 €
Tècnic/a cultura 1 19/11/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.187,62 €
Tècnic/a superior 1 01/01/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.545,72 €
Tècnic/a superior 1 07/01/2019 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.545,72 €
Tècnic/a superior 1 02/03/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.545,72 €
Telefonista 1 28/09/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.573,87 €
Treballador/a social 1 16/02/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 09/03/2020 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.356,49 €
Treballador/a social 1 14/12/2020 Fins reincorporació del titular Parcial 2.356,49 €

Personal per acumulació de tasques

Lloc de Treball Nombre d'efectius Inici Fi Jornada Retribucions
Administratiu/va 1 01/01/2021 13/04/2021 Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 12/01/2021 12/01/2021 Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 21/10/2020 21/04/2021 Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va 1 26/10/2020 26/04/2021 Ordinària 1.703,00 €
Administratiu/va OIAC 1 21/10/2020 21/04/2021 Ordinària 2.012,24 €
Aux. Administratiu/va 2 09/12/2020 09/06/2021 Ordinària 1.575,16 €
Aux. Tècnic/a 3 18/11/2020 18/05/2021 Ordinària 1.633,76 €
Aux Tècnic/a SSMM 1 30/11/2020 23/01/2021 Ordinària 1.744,22 €
Aux Tècnic/a SSMM 1 21/12/2020 02/02/2021 Ordinària 1.744,22 €
Tècnic/a grau mitjà 1 05/09/2020 05/03/2021 Ordinària 2.129,46 €
Telefonista 6 27/07/2020 27/01/2021 Ordinària 1.573,87 €
Treballador/a Social 1 07/01/2021 07/06/2021 Ordinària 2.356,49 €