Personal temporal no vinculat a llocs de la Relació de Llocs Treball

PERSONAL VINCULAT A PROGRAMES

Lloc de treball Nombre d'efectius Inici Fi Jornada Retribucions totals
Educador/a 8 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.113,70
Treballador/a social 1 01/05/2010 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.113,70
Treballador/a social 11 01/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.113,70
Treballador/a social 1 16/01/2016 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.113,70
Treballador/a social 1 01/01/2017 Fins a la finalització del programa Ordinària 2.113,70
Telefonista 1 01/02/2010 Fins a la finalització del programa Ordinària 1.440,80

Personal temporal no vinculat a llocs de la Relació de Llocs Treball

PERSONAL TEMPORAL PER SUBSTITUCIÓ O ACUMULACIÓ DE TASQUES

Lloc de treball Nombre d'efectius Inici Fi  Jornada Retribucions totals
Aux. tècnic escoles 1 20/10/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.520,44
Aux. tècnic escoles 1 04/11/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.520,44
Aux. tècnic escoles 1 01/02/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.520,44
Aux. tècnic escoles 1 19/02/2016 04/04/2017 Ordinària 1.520,44
Aux. tècnic escoles 1 29/03/2016 Fins reincorporació del titular Parcial 1.520,44
Aux. tècnic escoles 1 06/09/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.520,44
Aux. tècnic centre cívic 1 09/05/2016 27/03/2017 Ordinària 1.520,44
Aux. tècnic centre cívic 1 03/10/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.520,44
Aux. tècnic centre cívic 1 03/10/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.520,44
Administratiu/va 1 01/02/2010 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 01/01/2017 07/04/2017 Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 02/01/2017 07/04/2017 Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 04/01/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 03/06/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 15/06/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 03/10/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 13/10/2016 14/06/2017 Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 17/10/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 19/10/2016 10/02/2017 Ordinària 1.584,87
Administratiu/va 1 21/10/2016 Fins reincorporació del titular Parcial 1.584,87
Oficial 1a 1 01/03/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.744,61
Oficial 1a 1 01/02/2010 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.744,61
Telefonista 1 09/04/2014 Fins reincorporació del titular Ordinària 1.440,80
Agent local d'igualtat 1 02/01/2017 24/03/2017 Ordinària 1.981,75
Treballador/a social 1 01/01/2017 28/05/2017 Ordinària 2.113,70
Treballador/a social 1 01/01/2017 31/12/2017 Parcial 2.113,70
Educador/a 1 19/09/2016 27/06/2017 Ordinària 2.113,70
Educador/a 1 16/01/2016 15/06/2017 Ordinària 2.113,70
Tècnic sup. Museu 1 01/01/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.369,14
Tècnic ensenyament 1 01/02/2017 Fins reincorporació del titular Ordinària 2.113,70
Lletrat assess. Jurídic 1 06/09/2016 Fins reincorporació del titular Ordinària 3.194,32