Personal temporal no vinculat a llocs de la Relació de Llocs Treball

Font: Servei de Selecció i Desenvolupament
Data d’actualització: febrer de 2023
Període d’actualització: semestral

Personal per obra o servei

Lloc de treball

Nombre d'efectius

Inici situació

Data finalització

Jornada

Retribucions mensuals

Administratiu/va

3

01/05/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

01/03/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

3

07/03/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

01/06/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

2

12/09/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

8

01/11/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

22/11/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.903,14

Aux. Administratiu/va

1

18/10/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.849,02

Aux. Especialista

2

16/01/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.686,09

Aux. Especialista

4

01/02/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.686,09

Aux. Tècnic/a

3

02/03/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

1

02/06/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

1

02/11/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

1

11/04/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

1

07/01/2023

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.748,81

Economista

1

15/12/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

40h

3.337,36

Educador/a

1

01/01/2016

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

01/02/2018

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

25/09/2018

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

21/10/2019

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

06/02/2020

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

01/03/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

2

25/10/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

02/11/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

23/12/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

24/01/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

04/09/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Educador/a

2

24/10/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Pedagog/a

1

19/02/2018

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.835,01

Pedagog/a

1

31/01/2019

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.835,01

Psicòleg/a

1

14/12/2019

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.835,01

Psicòleg/a

1

12/09/2022

Fins a la finalització del programa

Parcial

2.835,01

Psicòleg/a

2

12/09/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.835,01

Psicòleg/a

2

18/10/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.835,01

Tècnic/a Aux Serv a les Pers.

2

10/01/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.009,01

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

11/12/2019

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.913,29

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

18/12/2019

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.913,29

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

10/03/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.913,29

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

01/08/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.913,29

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

08/02/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.913,29

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

25/10/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.913,29

Tècnic/a Aux. Serv a les Pers.

1

18/10/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.009,01

Tècnic/a Auxiliar

1

01/02/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.040,45

Tècnic/a Comerç

2

01/02/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.431,19

Tècnic/a Comerç

1

01/09/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.431,19

Tècnic/a Educ. Infantil

1

09/01/2023

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

1.946,18

Tècnic/a Igualtat

2

06/04/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.129,66

Tècnic/a Igualtat

1

02/11/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.129,66

Tècnic/a Igualtat

1

17/01/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.129,66

Tècnic/a Mitjà

1

18/11/2019

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.129,66

Tècnic/a Mitjà

1

30/12/2020

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.129,66

Tècnic/a Mitjà

1

17/02/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.129,66

Tècnic/a Orientador/a Comunitari

1

25/10/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.431,19

Tècnic/a Projecte

2

01/02/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.129,66

Tècnic/a Relacions Laborals

1

23/08/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

40h

3.117,38

Tècnic/a Relacions Laborals

1

30/08/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

40h

3.117,38

Tècnic/a Salut Pública

1

13/12/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.431,19

Tècnic/a Superior

1

01/04/2021

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.724,99

Tècnic/a Superior

1

01/04/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.724,99

Tècnic/a Superior

2

10/10/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.724,99

Treballador/a Social

1

01/05/2010

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

01/01/2012

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a Social

7

01/01/2016

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

01/01/2017

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

16/02/2017

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a Social

1

01/02/2018

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

16/12/2019

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

26/04/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

10/05/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

01/07/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a Social

1

16/07/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

02/11/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

08/11/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

09/12/2021

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

3

01/01/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

08/01/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

24/01/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

01/02/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

01/03/2022

Fins a la finalització de l'obra o servei

Ordinària

2.522,44

Treballador/a social

1

02/09/2022

Fins a la finalització del programa

Ordinària

2.522,44

Personal per acumulació de tasques

Lloc de treball

Nombre d'efectius

Inici situació

Data finalització

Jornada

Retribucions mensuals

Administratiu/va

1

23/05/2022

23/02/2023

Ordinària

2.961,20

Administratiu/va

1

13/06/2022

13/03/2023

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

25/07/2022

25/04/2023

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

02/11/2022

02/08/2023

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

2

19/09/2022

19/06/2023

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

10/10/2022

10/07/2023

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

2

21/11/2022

21/08/2023

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

19/12/2022

19/09/2023

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

27/01/2023

27/09/2023

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

01/02/2023

01/10/2023

Ordinària

1.903,14

Arquitecte/a Tècnic/a

1

01/09/2022

01/06/2023

Ordinària

2.961,20

Aux. Tècnic/a

6

01/09/2022

01/06/2023

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a SSMM

1

18/07/2022

18/04/2023

40h

1.867,06

Tèc. Cultura

1

07/06/2022

07/03/2023

Ordinària

2.493,56

Tècnic/a Salut Publica

1

18/07/2022

18/04/2023

Ordinària

2.431,19

Personal interí

Lloc de treball

Nombre d'efectius

Inici situació

Data finalització

Jornada

Retribucions mensuals

Administratiu/va

1

01/03/2017

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

04/11/2019

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

10/12/2020

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

10/05/2021

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

01/09/2021

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

14/09/2021

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

21/03/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

01/04/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

02/05/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

06/06/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

25/05/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

20/07/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

13/10/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

02/11/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

12/12/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Administratiu/va

1

02/12/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.903,14

Arquitecte/a Superior

1

01/12/2018

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

3.247,51

Arquitecte/a Tècnic/a

1

27/06/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.961,20

Aux. Tècnic/a

1

25/01/2016

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

1

01/04/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

1

18/07/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

1

19/10/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

1

14/11/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.748,81

Aux. Tècnic/a

2

01/12/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.748,81

Coordinador/a Projectes

1

04/04/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.639,49

Educador/a

1

21/03/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.522,44

Educador/a

1

01/06/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.522,44

Enginyer/a Tècnic/a

1

19/09/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.961,20

Oficial 1a

1

01/04/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.767,44

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

02/11/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.913,29

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

12/12/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Parcial

1.913,29

Tècnic/a Aux. Biblioteca

1

25/10/2021

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.913,29

Tècnic/a Esports

1

29/08/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.724,99

Tècnic/a Medi Ambient

1

04/07/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.724,99

Tècnic/a Planejament

1

12/09/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.431,19

Tècnic/a Superior Jurídic

3

03/10/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.724,99

Telefonista

1

24/09/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

1.684,71

Treballador/a Social

1

18/01/2021

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.522,44

Treballador/a Social

1

01/01/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.522,44

Treballador/a Social

1

10/01/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.522,44

Treballador/a Social

2

01/06/2022

Fins reincorporació del/de la titular

Ordinària

2.522,44