Relació de llocs de treball 2020

LLOCS DE TREBALL

Lloc de Treball

Categoria

Nº de treballadors/es

Sou Anual

Gramepark/Oficina 

 

 

 

Gerent (1)

Gerent

1

            70.000,00 €

Cap Serveis Corporatius

Titulat/da Grau Superior

1

            49.331,25 €

Arquitecte/a

Titulat/da Grau Superior

1

            38.001,90 €

Cap Departament d'Habitatge

Cap de Negociat

1

            42.600,00 €

Cap Departament de Mobilitat i Comercial

Cap de Negociat

1

            42.600,00 €

Cap de Negociat Comptabilitat

Cap de Negociat

1

            34.631,25 €

Cap Departament Manteniment

Cap de Negociat

1

            33.709,65 €

Cap Departament Administratiu

Cap de Negociat

1

            30.811,05 €

Suport Departament tècnic

Cap de Negociat 1 30.811,05 €

Administratiu/va (2)

Administratiu/va Oficial 1ª

10

            26.496,00 €

Administratiu/va

Administratiu/va Oficial 2ª

4

            24.077,70 €

SUMA

23

 

Gramepark/Aparcaments de Rotació

Cap de trànsit

Cap de trànsit de 1a

1

            27.726,90 €

Gramepark/Grues i Parquímetres

 

Encarregat/da Grues i parquímetres 

Encarregat/da General

1

          40.492,35 €

Cap de trànsit (3)

Cap de trànsit de 1a

8

            27.726,90 €

Cap de trànsit 

Cap de trànsit de 2a

3

            26.333,55 €

Cap de trànsit comodí

Cap de trànsit de 1a

0

            30.426,45 €

Cap de trànsit comodí Cap de trànsit de 2a 1 29.127,75 €

Cap de trànsit torn especial

Cap de trànsit de 1a

2

            34.814,70 €

Conductor/a de grua (4)

Conductor/a mecànic

7

          27.618,45 €

Conductor/a de grua torn especial

Conductor/a mecànic

2

            34.349,40 €

SUMA

24

TOTAL EMPRESA

48

(1) Contracte d'alta direcció (14 pagues)

(2) Un treballador/a al 50%

(3) Dos treballadors/es al 25%

(4) Un treballador/a al 25%

 

 

Taules Retributives de Gramepark SA