Relació de llocs de treball 2019

LLOCS DE TREBALL

Lloc de Treball

Categoria

Nº de treballadors/es

Sou Anual

Gramepark/Oficina 

 

 

 

Gerent (1)

Gerent

0

            70.000,00 €

Cap Serveis Corporatius

Titulat/da Grau Superior

1

            48.363,91 €

Arquitecte/a

Titulat/da Grau Superior

1

            37.256,76 €

Cap Departament d'Habitatge

Cap de Negociat

1

            41.764,70 €

Cap Departament de Mobilitat i Comercial

Cap de Negociat

1

            41.764,70 €

Cap de Negociat Comptabilitat

Cap de Negociat

1

            33.952,17 €

Cap Departament Manteniment

Cap de Negociat

2

            30.206,88 €

Cap Departament Administratiu

Cap de Negociat

1

            30.206,88 €

Administratiu/va (2)

Administratiu/va Oficial 1ª

10

            25.976,48 €

Administratiu/va

Administratiu/va Oficial 2ª

2

            23.605,66 €

SUMA

20

 

Gramepark/Aparcaments de Rotació

Cap de trànsit

Cap de trànsit de 1a

1

            27.183,35 €

Gramepark/Grues i Parquímetres

 

Encarregat/da Grues i parquímetres (3)

Encarregat/da General

1

          39.698,30 €

Encarregat/da de suport

Encarregat/da General

1

            31.064,97 €

Cap de trànsit (4)

Cap de trànsit de 1a

9

            27.183,35 €

Cap de trànsit 

Cap de trànsit de 2a

4

            26.317,19 €

Cap de trànsit comodí

Cap de trànsit de 1a

0

            29.829,95 €

Cap de trànsit torn especial

Cap de trànsit de 1a

2

            34.132,03 €

Cap de trànsit torn especial 

Cap de trànsit de 2a

1

            32.765,87 €

Conductor/a de grua (5)

Conductor/a mecànic

7

          25.840,89 €

Conductor/a de grua torn especial

Conductor/a mecànic

2

            32.439,90 €

SUMA

27

TOTAL EMPRESA

47

(1) Contracte d'alta direcció (12 pagues)

(2) Un treballador/a al 50%

(3) Treballador/a al 25%

(4) Tres treballadors/es al 25%

(5) Un treballadors/a al 25%

Taules Retributives de Gramepark SA