Relació de llocs de treball 2018

LLOCS DE TREBALL

Lloc de Treball

Categoria

Nº de treballadors/es

Sou Anual

Gramepark/Oficina 

 

 

 

Gerent (1)

Gerent

1

            70.000,00 €

Cap Serveis Corporatius

Titulat/da Grau Superior

1

            48.243,30 €

Arquitecte/a

Titulat/da Grau Superior

1

            37.163,85 €

Cap Departament d'Habitatge

Cap de Negociat

1

            41.660,55 €

Cap Departament de Mobilitat i Comercial

Cap de Negociat

1

            41.660,55 €

Cap de Negociat Comptabilitat

Cap de Negociat

1

            33.869,70 €

Cap Departament Manteniment

Cap de Negociat

1

            30.131,55 €

Cap Departament Administratiu

Cap de Negociat

1

            30.131,55 €

Administratiu/va (2)

Administratiu/va Oficial 1ª

10

            25.912,35 €

Administratiu/va

Administratiu/va Oficial 2ª

1

            23.547,45 €

SUMA

19

 

Gramepark/Aparcaments de Rotació

Cap de trànsit

Cap de trànsit de 1a

1

            27.115,95 €

Gramepark/Grues i Parquímetres

 

Encarregat/da Grues i parquímetres (3)

Encarregat/da General

1

          39.601,50 €

Encarregat/da de suport

Encarregat/da General

1

            30.989,70 €

Cap de trànsit (4)

Cap de trànsit de 1a

9

            27.115,95 €

Cap de trànsit 

Cap de trànsit de 2a

4

            25.753,20 €

Cap de trànsit comodí

Cap de trànsit de 1a

0

            29.755,95 €

Cap de trànsit torn especial

Cap de trànsit de 1a

2

            34.047,30 €

Cap de trànsit torn especial 

Cap de trànsit de 2a

1

            32.684,55 €

Conductor/a de grua (5)

Conductor/a mecànic

7

          25.776,45 €

Conductor/a de grua torn especial

Conductor/a mecànic

2

            32.359,25 €

SUMA

27

TOTAL EMPRESA

47

(1) Contracte d'alta direcció (12 pagues)

(2) Un treballador/a al 50%

(3) Treballador/a al 25%

(4) Tres treballadors/es al 25%

(5) Un treballadors/a al 25%

Taules Retributives de Gramepark SA