Plantilla 2016 sense plans d'ocupació ni alumnes TOC

PLANTILLA

 GRUP

 CATEGORIA

 Nº PERSONES

 SOU BRUT

C2

Vigilants de mercats ambulants

2

23.764,16

C2

Auxiliar administratiu/va

9

16.813,30

C1

Administratiu/va

7

19.544,98

C1

Administratiu/va de gestió

9

20.412,28

C1

Tècnic/a auxiliar

3

23.162,86

C1

Expert/a docent

10

23.612,82

A2

Tècnic/a d'ocupació

18

24.589,04

A2

Tècnic/a d'empreses

6

24.589,04

A2

Tècnic/a d'intermediació

7

24.589,04

A2

Tècnic/a d'organització i recursos humans

1

24.589,04

A2

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals

1

24.589,04

A2

Tècnic/a de sistemes d'informació

1

24.589,04

A2

Tècnic/a de programa

3

25.615,38

A2

Tècnic/a de control pressupostari

1

25.745,30

A2

Assessor/a jurídic/a

1

25.745,30

A2

Tècnic/a d'anàlisi i estudis

1

25.745,30

A2

Tècnic/a d'ocupació i gestió

4

26.439,00

A2

Tècnic docent d’obra

1

26.439,00

A2

Tècnic docent agrònom

1

26.439,00

A2

Responsable Llei de Barris

1

55.974,10

A1

Cap de secció

1

33.766,74

A1

Cap de centre

5

35.457,80

A1

Cap de Foment Empresarial

1

41.488,02

A1

Cap de servei

1

55.619,76

A1

Cap d'àrea

1

57.137,36

A1

Gerent

1

63.448,00

 

 Any 2016

97

 

Llocs de treball inclosos als Plans d'ocupació 2015

PLANS D'OCUPACIÓ

LLOC DE TREBALL Nº PERSONES PERÍODE DE CONTRACTACIÓ
(*)
JORNADA LABORAL
(*)
RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA PEL 100% DE LA JORNADA
Aprenent/a 40 6 mesos 100%                             486,45  
Peó/na 141 3 - 7 mesos 75 - 100%                             723,48  
Oficial 2a 35 3 - 6 mesos 75 - 100%                             902,27  
Oficial 1a 152 3 - 8 mesos 75 - 100%                             955,95  
Auxiliar Administratiu/va 56 6 mesos 75 - 100%                          1.200,95  
Administratiu/va 5 3 - 8 mesos 75 - 100%                          1.396,07  
Aux. tècnic/a de suport informàtic 3 6 mesos 75 - 100%                          1.396,07  
Encarregat/da 22 6 mesos 75 - 100%                          1.476,51  
Expert/a docent 5 5 mesos 75 - 100%                          1.686,63  
Tècnic/a 30 6 - 8 mesos 75 - 100%                          1.756,36  
  489      

*) El període de contractació i la jornada laboral s'estableixen en funció del projecte de treball