Objecte

Pressupost

Projecte

Data aprovació projecte

Adjudicatari

Preu
Adjudicació

1

Arrenjament voreres Passeig Salzereda (M. Déu Angels i Carrer Major)

38.819,74

Si

07/12/2011

VIALITAT I SERVEIS, S.L.

23.223,94

2

Clavegueram passeig Salzereda

111.248,41

Si

09/04/2011

COTESA

73.379,46

3

Clavegueram del carrer Dalmau, entre el carrer Mossèn Jacint Verdaguer i carrer Liszt

143.370,82

Si

25/09/2013

CROBISER, OBRES I SERVEIS, SL

102.001,00

4

Clavegueram del carrer Bruc, entre el carrer Mossèn Jacint Verdaguer i carrer Joan Valentí Escales

131.985,49

Si

25/09/2013

CROBISER, OBRES I SERVEIS, SL

96.349,31

5

Passatges interiors Guinardera

698.076,72

Si

12/05/2009

COYNSA 2000 S.L.

456.732,25

6

Tanca perimetral Plaça Mediterrània

16.157,58

Si

29/03/2011

CONSTRUCCIONES TRADE SL

11.093,70

7

Carrer Sant Jordi (entre Elcano i Circumval·lació)

288.500,91

Si

23/11/2010

Gilabert Miró S.A.

211.991,64

8

Complex de les Oliveres Fase 1.1

4.923.923,30

Si

28/09/2010

Xavier Alsina S.A.

2.868.502,34

9

Adeqüació clima i instal·lació elèctrica Centre Cívic de Singuerlin

65.386,43

Si

02/06/2011

Electricitat Boquet SL

57.819,16

10

Llar d'Infants la Maduixa (clima)

59.953,78

Memòria valorada

14/04/2011

NOVA SAONA SL

58.953,78

11

Proteccions paraments aplacats pl. Mediterrania

29.465,90

Memòria valorada

 

BIGAS GRUP EDIFICACIONS I GESTIONS, SL

25.278,06

12

Adequació Centre de Dia Puig Castellar per a ODAF 3

59.865,69

Si

25/09/2012

GOMINTEC, S.L.

40.708,01

13

Urbanització de la plaça la Pau

195.861,66

Si

04/12/2012

INGLOBA GROUP ASESORES, SL

1.154,62

14

Projecte d'urbanitzavió de la parcel·la al c. Jaen núm. 40

38.062,27

Si

25/09/2012

Construcciones Técnico Especializadas, SA (COTESA)

17.399,23

15

Remodelació Centre Comercial

5.200.000,01

Si

23/04/2013

DRAGADOS, SA

3.231.164,95

16

Ampliació del vestuari femení a les dependències de la Policia Local

60.274,39

Memòria

14/05/2013

GOMINTEC, S.L.

39.790,28

17

Projecte d'execució pistes d'atletisme a Can Zam

4.529.929,78

Si

07/02/2012

BIGAS GRUP, SLU

2.806.686,95

18

Adequació d'una pista esportiva al CEIP Santa Coloma

16.694,37

Memòria

31/01/2014

CONSTRUCCIONES REFORMAS GALICIA 2010, S.L.

14.708,94

19

Aparcament provisional en l'obertura del carrer Liszt entre els carrers Bruc i Terrassa

89.957,26

Projecte

02/09/2013

LAIA MARPAS CONSTRUCCION, SL

59.293,23

20

Execució de l'escultura de bronze de la plaça Manelic

27.830,00

Memòria

22/10/2013

EXAMETAL, SA

22.385,00

21

Reposició vorera carretera Font de l'Alzina

59.838,27

SI

03/12/2013

INSYTE INSTALACIONES, SA

38.293,25

22

Reurbanització del carrer Sant Isidre

197.899,44

Si

25/09/2012

OBRES ORTUÑO, SL

121.114,45

23

Urbanització del parc carrer Wilson i carrer Serrano (Pl. La Pau, II)

238.824,94

Si

28/01/2014

CONSTRUCIONES I SERVICIOS FAUS, SA

189.626,74

24

Tancament de la façana de l'edifici Oliveres a la ctra. Font de l'Alzina

59.255,91

Memòria

07/04/2014

XAVIER ALSINA, SA

41.049,67

25

Pavimentació del carrer Singuerlín

60.233,63

Memòria

07/02/2014

JOSEP GARCIA EXCAVACIONS, SA.

43.138,99

26

Climatització llar d'infants la Cigonya

86.474,03

Projecte

17/06/2014

INSYTE INSTALACIONES SA

42.721,87

27

Nou projecte d'obres de millora del carrer Pau Clarís

778.134,95

Si

28/01/2014

RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL

457.209,69

28

Extracció i fixació de peces de l’aplacat sobre els murs de l’espai públic de la Plaça Mediterrània

60.402,93

Memòria

28/03/2014

GOMINTEC, S.L.

33.945,44

29

Deconstrucció de tres locals comercials de planta baixa, corresponents als núm. 4 i 6 de l'av. Francesc Macià

183,419,87

Si

22/10/2013

VORACYS, SL

134.754,25

30

Obertura carrer Espriu

614.768,88

Si

17/07/2012

RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL

397.683,12

31

Pavimentació i arranjament escales dels carrer Menorca-Cabrera

15.019,14

Memòria

24/07/2014

CONSTRUCCIONES FERTRES,SL

10.723,66

32

Reforç estructural i reconstrucció de lluernari del centre Ecometrópoli, a Torribera

26.737,37

Memòria

28/01/2014

CONSTRUÏM-10, SL

22.390,26

33

Reposició de suports de l'enllumenat públic en mal estat afectats per procesos avançats de corrosió

39.510,66

Memòria

11/06/2014

34

Memòria Valorada per la realització d’assaigs no destructius vinculats al “Pla d’adequació de suports d’enllumenat públic a Santa Coloma de Gramenet

20.000,00

Memòria

04/09/2014

35

Memòria Valorada per la reposició de suports de l’enllumenat públic en mal estat afectats per processos avançats de corrosió a diversos punts de la ciutat (programa reducció risc enllumenat xoc II)

49.771,41

Memòria

26/09/2014

36

Climatització de les dependències de la Guardia Urbana

407.777,19

Si

19/03/2013

37

Alineació façanes carrer Santiago Rusiñol 36-38

332.154,94

Si

30/04/2013

38

Reposició del Parc de Can Zam

1.556.539,87

Si

17/12/2013

39

Pista esportiva al carrer Milton (Guinardera)

154.727,04

Projecte

04/03/2014

40

Pavimentació carretera Font de l'Alzina

202.559,08

Projecte

04/03/2014

41

Remodelació carrer Tarragona

238.426,10

Projecte

18/02/2014

42

Projecte de reparació de les patologies existents a l'espai cívic del Raval

263.668,32

Si

10/06/2014

43

Projecte executiu del Centre Cívic Raval ubicat a una sala del CER

434.576,81

Si

10/06/2014