Foto barri del Raval

Pla d'inversions i millores al barri del Raval (Districte V)

A partir de diferents reunions dels veïns i les veïnes del barri del Raval amb l’alcaldessa Núria Parlon, regidors i regidores, i diferents tècnics municipals, unides a les necessitats detectades i recollides en els serveis de proximitat —Regidories de districte, el programa l’Alcaldia als barris i la mediació comunitària— l’Ajuntament ha elaborat un Pla d’inversions i millores a realitzar per donar resposta als problemes de mobilitat i accessibilitat dels carrers, de neteja viària i ampliar espais verds, entre d’altres necessitats, amb l’objectiu de dignificar l’espai públic i revitalitzar aquest barri.
És un document on es detallen les actuacions que cal fer al Raval per solucionar problemes com el deteriorament de l’espai públic, els solars en desús i l’incivisme.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

Per poder donar resposta a les necessitats del barri, està previst posar en marxa el Pla de manteniment del Raval, un conjunt d’actuacions para revitalitzarlo a partir dels Plans d’Ocupació

municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI’s). Amb aquest Pla s’afavorirà l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur i alhora es podran millorar els desplaçaments i l’accessibilitat de les persones, en un barri amb fortes pendents.

Entre aquestes actuacions destaquen:

  • La reparació o substitució de paviment malmès de la calçada i voreres
  • La reparació i repintat de murs malmesos als parcs, jardins i col·legis
  • La reparació o substitució de pilones, papereres i mobiliari urbà
  • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades en el paviment
  • La retirada de cartells i enganxines del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats
  • La neteja o substitución de les senyals de trànsit i els semàfors
  • El repintat de papereres i bancs i altres elements mobiliari urbà
Una foto d'un dels carrers remodelats al Raval

S’ha remodelat de manera integral el carrer de Pau Claris, entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer d’Elcano, ampliant voreres i repavimentant calçada. S’ha renovat l’enllumenat i la xarxa de clavegueram. S’ha urbanitzat l’obertura del carrer dels Espriu, entre l’avinguda de Pons i Rabadà i les escales de Joaquim Talavera; S’ha creat vorera, passos adaptats a persones amb mobilitat reduïda

S’ha creat vorera, passos adaptats a persones amb mobilitat reduïda, pavimentat calçada i renovat l’enllumenat. Properament es repararà l’asfaltat del tram que va de les escales Joaquim Talavera a Pau Claris i es millorarà la vorera.

L’ampliació dels Jardins Balandrau suposaran la seva connexió amb l’avinguda de la Generalitat, la petanca i el vial esquerre del riu. Hi haurà més zones de vegetació i arbrat, per al passeig i més il·luminació.

Foto Centre Esportiu Raval

Revitalitzar l’Espai cívic del Raval

Està previst intervencions per millorar l’Espai cívic del Raval, ubicat a l’illa interior formada pels carrers de Sant Jordi, Pau Claris, l’avinguda de la Generalitat i la plaça d’accés a la comissaria de la Policia Local. En destaca el trasllat del centre cívic a la planta inferior del Centre Esportiu Raval (CER) i la creació del seu accés; a la plaça es crearan espais enjardinats i s’incorporaran materials més naturals, se sanejarà i pintaran les escales, baranes i murs de les rampes.

Mapa d'actuacions

Foto del mapa d'actuacions del barri del Raval