Foto barri de la Guinardera

Pla d’inversions i millores al barri de La Guinardera (Districte III)

A partir de diferents reunions dels veïns i les veïnes del barri de la Guinardera amb l’alcaldessa Núria Parlon, regidors i regidores, i diversos tècnics municipals, unides a les necessitats detectades i recollides en els serveis de proximitat —regidories de districte, el programa «l’Alcaldia als barris» i la mediació comunitària—, l’Ajuntament ha elaborat un pla d’inversions i millores a realitzar per donar resposta als problemes de mobilitat i accessibilitat dels carrers, de neteja viària i de circul·lació dels vehicles, entre altres necessitats, amb l’objectiu de fer-hi un espai públic més amable per als veïns i les veïnes.

És un document que detalla les actuacions fetes i les que cal fer a la Guinardera per millorar el barri, en un entorn urbà adequat i amb la millora d’espais comuns com ara plaçes, zones verds i d’esbarjo i equipaments per a la ciutadania.

Plans d’ocupació i Brigades d’Acció Immediata

Al barri de la Guinardera hi ha diferents punts danyats del paviment, tant a la calçada com a les voreres, així com diversos elements del mobiliari urbà que cal renovar i/o netejar, a favor d’un millor espai públic compartit pels veïns i les veïnes.
Amb la posada en marxa d’un pla integral de manteniment per al barri s’incideix sobre la mobilitat, la seguretat i l’accessibilitat de diferents punts de l’espai públic. A partir dels plans d’ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI) s’afavoreix l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur, alhora que es milloren els desplaçaments de les persones i l’entorn urbà arreu del barri.

Entre aquestes actuacions, destaquen:
• L’instal·lació de noves plataformes en les parades d’autobús.
• La substitució de carcasses semafòriques i la neteja de senyals de trànsit i semàfors.
• La reparació o substitució de paviment danyat en calçada i voreres.
• La reparació o substitució de pilones, papereres i mobiliari urbà.
• La col·locació de paviment antilliscant en voreres.
• La reposició de bàculs (peus metàl·lics dels fanals) afectats per la corrosió.
• La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades al paviment.
• La retirada de cartells i adhesius del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats.

Foto barri la Guinardera

Millorant l'espai

S’ha començat la construcció d’una nova pista esportiva al carrer de Milton, que s’adequarà a l’entorn mitjançant terrasses i murs de contenció. S’ha previst l’execució de la xarxa de sanejament per drenar la superfície i una il·luminació nova i més eficient. L’equipament estarà dotat amb una pista polivalent de futbol i básquet. Aquestes obres tindran una durada d’uns quatre mesos.

Mapa d'actuacions