Foto plaça de Les Oliveres

Pla d’inversions i millores al barri de Les Oliveres (Districte III)

A partir de diferents reunions dels veïns i les veïnes del barri de Les Oliveres amb l’alcaldessa Núria Parlon, regidors i regidores, i diferents tècnics municipals, unides a les necessitats detectades i recollides en els serveis de proximitat –Regidories de districte, el programa l’Alcaldia als barris i la mediació comunitària- l’Ajuntament ha elaborat un Pla d’inversions i millores a realitzar per donar resposta als problemes de mobilitat, accessibilitat i seguretat vial, incivisme i neteja, entre d’altres necessitats, d’aquest barri.

És un document on es detallen les actuacions que cal fer de manera immediata a Les Oliveres i els projectes i estudis necessaris per solucionar problemes com el deteriorament de l’espai públic, la necessitat de reforçar el manteniment de tots aquells punts que s’han deteriorat pel pas del temps, l’ús, les fortes pendents i la proximitat amb la muntanya.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

Al barri de Les Oliveres hi ha diferents punts malmesos del paviment, tant a la calçada com a voreres en els carrers, parcs i jardins; també hi ha murs deteriorats així com diversos elements del mobiliari urbà que cal renovar i/o netejar, en favor d’un millor espai públic compartit pels veïns i les veïnes.

Per poder donar resposta a aquests problemes i millorar la mobilitat i seguretat de les persones, està previst posar en marxa el Pla de manteniment del barri, un conjunt d’actuacions per renovar l’espai públic a partir dels Plans d’Ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI’s).

 Amb aquest Pla s’afavoreix l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur i alhora es podran millorar els desplaçaments i l’accessibilitat de les persones, en un barri amb fortes pendents.

Entre aquestes actuacions destaquen:

  • La reparació o substitució de paviment malmès de la calçada i voreres
  • La reparació i repintat de murs malmesos als parcs, jardins i col·legis
  • La reparació o substitució de pilones, papereres i mobiliari urbà
  • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades en el paviment
  • El repàs de desbordaments
  • La retirada de cartells i enganxines del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats 
  • La neteja de les senyals de trànsit i els semàfors
  • El repintat de papereres i bancs 

Millorant l'espai públic i la mobilitat

S’ha reparat la vorera de carretera Font de l’Alzina i s’han fet millores del passatge Saragossa per millorar la mobilitat i accessibilitat.

Millores integrals al Jardins 11 de Novembre. reparació i pintura de murs, en especial el de l’escola, reparació del paviment, neteja d’herbes i repintat dels bancs.

A petició del veïns i veïnes s’actuarà al passatge Juli Garreta, per reparar els murs i tots aquells punts malmesos per incivisme i el pas del temps. També s’han repintat els bancs

Millores previstes

S'ha realitzat l'asfaltat de carretera de Font de l’Alzina i es repararan tots aquells punts deteriorats i es repavimentarà aquesta via per millorar la circul·lació dels vehicles.

S’ha reclamat a la Generalitat la rehabilitació de 1.000 m2 de façana de l’Escola de Lluís Millet. Es renovarà la climatització del Casal de Les Oliveres i l’adequació del Centre Che Guevara 

Mapa d'actuacions