Foto barri Fondo

Pla d'inversions i millores al barri del Fondo (Districte VI)

A partir de diferents reunions dels veïns i les veïnes del barri del Fondo amb l’alcaldessa Núria Parlon, regidors i regidores, i diversos tècnics municipals, unides a les necessitats detectades i recollides en els serveis de proximitat -regidories de districte, el programa «L’Alcaldia als barris» i la mediació comunitària- l’Ajuntament ha elaborat un Pla d’inversions i millores a realitzar per donar resposta als problemes de mobilitat i accessibilitat dels carrers, de neteja viària i de circul·lació dels vehicles, entre d’altres necessitats, amb l’objectiu de fer un espai públic més amable per als veïns i les veïnes.

És un document on es detallen les actuacions fetes i les que cal fer al Fondo per millorar el barri dins un entorn urbà adequat i amb la millora d’espais comuns com ara plaçes, zones verds i equipaments per a la ciutadania.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

Al barri del Fondo hi ha diferents punts malmesos del paviment, tant a la calçada com a voreres als carrers, així com diversos elements del mobiliari urbà que cal renovar i/o netejar, a favor d’un millor espai públic compartit pels veïns i veïnes.

Amb la posada en marxa d’un pla integral de manteniment per al barri s’incideix en la mobilitat, seguretat i accessibilitat de diferents punts de l’espai públic. A partir de Plans d’ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI) s’afavoreix l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur, alhora que es milloren els desplaçaments i l’accessibilitat de les persones i l’entorn urbà en tot el barri.

Entre aquestes actuacions destaquen:

  • L’instal·lació de noves plataformes en les parades d’autobús
  • La substitució de carcasses semafòriques i neteja de senyals de trànsit i semàfors
  • La reparació o substitució de paviment malmés de la calçada i les voreres
  • La reparació o substitució de pilons, papereres i mobiliari urbà
  • La col·locació de paviment antilliscant en voreres
  • La reposició de bàculs (peus metàl·lics dels fanals) afectats per la corrosió
  • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades al paviment
  • La retirada de cartells i adhesius del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats
Foto biblioteca del Fondo

Millorant l'espai públic i els equipaments

És a ple rendiment el nou Edifici Fondo, una construcció singular que dota d’una nova centralitat econòmica i social al barri. A més de les tradicionals parades al mercat, incorpora un gran supermercat, una biblioteca amb un fons de més de 40.000 documents i la primera llar d’infants al barri amb 82 places. 

Mapa d'actuacions