Foto barri Santa Rosa

Pla d'inversions i millores al barri de Santa Rosa (Districte V)

A partir de diferents reunions dels veïns i les veïnes del barri del Raval amb l’alcaldessa Núria Parlon, regidors i regidores, i diferents tècnics municipals, unides a les necessitats detectades i recollides en els serveis de proximitat —regidories de districte, el programa «l’Alcaldia als barris» i la mediació comunitària—, l’Ajuntament ha elaborat un Pla d’inversions i millores a realitzar per donar resposta als problemes de mobilitat i accessibilitat dels carrers, de neteja viària i de circul·lació dels vehicles, entre altres necessitats, amb l’objectiu de fer un espai públic més amable per als veïns i les veïnes.

És un document on es detallen les actuacions fetes i les que cal fer a Santa Rosa per millorar el barri.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

Per donar resposta a les necessitats del barri, està previst que es posi en marxa el Pla de manteniment de Santa Rosa, un conjunt d’actuacions a partir dels plans d’ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI). Amb aquest Pla es millorarà l’espai públic i s’afavorirà l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur.

 Entre aquestes actuacions, hi destaquen: 

  • La reparació o substitució de paviment malmès de la calçada i voreres
  • La neteja o substitució de les senyals de trànsit i els semàfors
  • La reparació o substitució de pilones, papereres i mobiliari urbà
  • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades en el paviment
  • La retirada de cartells i enganxines del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats
  • El repintat de papereres, bancs i altres elements del mobiliari urbà
Un carrer de Santa Rosa

Millores a l'espai públic i la mobilitat

A petició dels veïns i les veïnes s’ha reforçat la il·luminació de l’avinguda dels Banús, s’han fet passos adaptats i canviat l’aparcament de semibateria a cordó per evitar l’estacionament de grans vehicles i millorar la neteja viària. En col·laboració amb l’AV de Santa Rosa s’ha realitzat un procés participatiu per dissenyar el projecte 

d’urbanització de l’avinguda dels Banús, entre els carrers de Roselles i d’Àngel Guimerà. A més de l’eixamplament de les voreres, el projecte final —que s’aprovarà en els propers mesos— inclou arbrat, papereres i bancs, així com la transformació de l’aparcament (de bateria a línia).

S’ha reparat el paviment del vial peatonal de la plaça de Santa Rosa, entre el carrer de Valentí Escalas i el passatge de Brancatges. Aquest vial s’ha tancat a la circul·lació i és d’accés exclusiu per als veïns, les veïnes i els comerciants. Abans de l’estiu està previst l’asfaltat del passatge de Brancatges.

Foto nova comissaria Fondo-Santa Rosa

Nova Comissaria Fondo-Santa Rosa

Aquest mes de març s’enllesteixen les obres de la nova Oficina d’Atenció Policial (OAC), ubicada a la cantonada del carrer d’Irlanda amb l’avda dels Banús, que farà la funció de Comissaria de la Policia Local, per donar resposta a les demandes ciutadanes i en especial, per proximitat, atendre les dels veïns i les veïnes del  Fondo i Santa Rosa.