Avantprojecte d’urbanització del carrer de Sant Lluís (Districte II)

Foto del carrer Sant Lluis

L’Ajuntament té l’objectiu de renovar la urbanització del carrer de Sant Lluís. La finalitat es transformar el carrer actual en un més agradable a l’ús de vianants. L’avantprojecte que us presentem ha estat elaborat pels Serveis tècnics municipals i respon a la demanda que els propis veïns i veïnes del carrer han expressat a les reunions  informatives celebrades al desembre de 2014 i al març d’enguany  al Centre Cívic del Llatí.

Millora per a la totalitat del carrer

La proposta de l’Ajuntament és per a la totalitat del carrer, i contempla actuar sobre 3.600 m2. Aquestes obres un cop adjudicades tenen una durada d’uns deu mesos i es farien en fases per tal de minimitzar les molèsties als veïns i veïnes.

Foto plànol millora carrer Sant Lluis

Prioritzar mobilitat i seguretat

L’Ajuntament proposa al veïnat del carrer de Sant Lluís una urbanització que, en termes generals contempla aquestes actuacions: ampliar les voreres per afavorir el pas de vianants, renovar el mobiliari urbà, soterrar les línies elèctriques aèries , modernitzar l’enllumenat per fer-lo més eficient i ecològic amb fanals de leds i plantar nou arbrat. També, aquesta proposta preveu millorar la seguretat del carrer, i fer-lo més segur per a la circulació de vehicles, amb un sol carril de circulació de 3,5 metres d’amplada, organitzant l’aparcament en línia i situant tots els contenidors d’escombraries a la vorera dreta. 

Foto plànol reforma carrer Sant Lluis