Espais amb protecció natural

La pressió que exerceix la forta ocupació urbana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i concretament dels municipis del sector sud de la serralada de Marina (Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Moncada i Reixac, Tiana i Sant Fost de Campsentelles) sobre el sòl no urbanitzable fa que sigui necessària l'existència d'algun tipus de regulació urbanística que faciliti la gestió i protecció dels sistemes naturals.

Amb aquest objectiu la Diputació de Barcelona va redactar el Pla especial de protecció del sector sud de la serralada de Marina, aprovat l'any 2002.

El seu contingut es pot consultar aquí.

 

Classificació de les zones segons els seus valors naturals:

ZIEP          Zones d'alt interès ecològic i paisatgístic.

ZIN             Zones d'interès natural.

ZAF            Zones agroforestals.