Selecció d’un/a Gerent per l'empresa municipal GRAMEPARK, SA

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a Gerent per l'empresa municipal GRAMEPARK, SA mitjançant concurs públic.