El projecte: Camí de l'escola

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet fa anys que està redissenyant els carrers per tal de millorar-ne la seguretat viària. De fet, la voluntat principal és que molts carrers no siguin únicament llocs per passar de llarg, sinó que també siguin atractius per estar-s’hi. Així, es vol promoure que els carrers siguin un lloc adequat per a la trobada del veïnat, el joc dels infants, el passeig, etc.

En aquest context, neix el projecte de Camins Escolars, amb l’objectiu de fomentar que els infants vagin de casa a l’escola de forma autònoma, és a dir, a peu, en bicicleta o patinet, i sense l’acompanyament directe dels adults.

En la mesura que els infants s’apropien i s’identifiquen amb l’espai públic es creen adhesions i, en conseqüència, es genera una lògica de respecte, cura i defensa, un espai públic de tots i per a tots. Des de l'Ajuntament volem promoure la mobilitat segura, autònoma i sostenible dels nostres infants, perquè creiem que el reapropiament de l’espai públic és clau per construir una ciutat saludable i sostenible.

Objectius

Camí de l’escola té com a objectiu marc potenciar l’autonomia i la percepció de seguretat en la mobilitat dels infants a l’entorn quotidià de les escoles. A més de promoure la coresponsabilitat de les tasques de cura i una mobilitat saludable, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

En concret, el projecte de Camí de l’escola pretén incidir en tres aspectes:

  • La transformació física dels carrers entorn de les escoles. En bona mesura, implementar un camí escolar implica redescobrir el carrer i l’entorn proper amb l’objectiu d’apropiar-se’l i redimensionar-lo positivament.
  • El programa “Porta amiga, al qual es poden adherir els comerços i equipaments que s’ofereixen a prestar assistència als infants que ho necessitin. Aquest programa pretén afavorir un major coneixement del projecte i implicació del teixit comercial de la ciutat, ja que les relacions entre botigues-associacions-escoles-famílies-alumnes-administració  potenciarà la dimensió comunitària.
  • El treball a les aules en relació a la mobilitat sostenible i l’autonomia dels infants, perquè els infants assumeixin majors quotes d’autonomia personal, responsabilitat i qualitat de vida anant a l’escola o passejant pels barris.