Què és una 'Bici más'?

Logo projecte 'Una bici más'

Una bici más és una proposta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de l' Oficina de la Bicicleta, en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Biciclot, que té com a objectiu formar a l’alumnat de secundària per a la conducció de la bicicleta urbana. Aquest programa pretén dotar als potencials ciclistes dels coneixements, habilitats i confiança que els permetin incrementar la seva seguretat i fer servir la bicicleta com un mitjà de transport d’us quotidià per fer les ciutats més sostenibles.

Una bici más és un programa que es desenvoluparà al llarg de tres cursos escolars, i que començarà al setembre de 2023.

OBJECTIUS

A curt termini

 • Millorar les habilitats motrius amb la bicicleta.
 • Conèixer les normes bàsiques de circulació.
 • Circular de manera correcta en bicicleta.
 • Realitzar el manteniment bàsic de la pròpia bicicleta.
 • Treballar la inclusió de l’aprenentatge en la conducció i la circulació urbana en bicicleta que, amb la darrera modificació de les competències mínimes dels currículums escolars a primària i secundària, s’ha d’incloure en els currículums docents i es materialitza amb els RD 157/2022 i el RD 217/2022.

A llarg termini

 • Utilitzar la bicicleta com el mode de mobilitat per la ciutat.
 • Iniciar una reflexió més generalitzada en relació a les formes de desplaçament que existeixen com a alternativa al model insostenible actual “tot amb el cotxe”.
 • Adquirir i consolidar hàbits de mobilitat sostenible segura en bicicleta per la ciutat.

Metodologia

La metodologia del programa Una bici más és l’adaptació del programa de formació i educació ciclista britànic “Bikeability”, validat a nivell europeu, i dividit en tres nivells:

 • Nivell 1.- Aprendre a anar en bicicleta.
 • Nivell 2: Control bàsic de la bicicleta i maniobrabilitat.
 • Nivell 3: Conducció bàsica al carrer.

Al llarg d’aquests nivells es treballarà amb l’alumnat les diferents maniobres i situacions que tot ciclista pot trobar-se en els seus desplaçaments en bicicleta, amb una metodologia pràctica, en un entorn real i sota supervisió d’instructors especialitzats i qualificats.

Des de 2020 la metodologia Una bici más està validada per la Direcció General de Trànsit (DGT) per a l’aprenentatge i formació en conducció de bicicleta, havent estat utilitzada des de llavors per aquest organisme per oferir formació al professorat i a nous equips de formadors.

Foto d'alumnes amb instructor aprenent amb la bicicleta

Qui pot participar?

 • Obert a tots els instituts públics de secundària de la ciutat, per als cursos de 2n de l'ESO.
 • Se seleccionarà un màxim de tres centres, amb un total de 6 grups, en funció dels criteris establerts en aquesta crida.

Què demanem als centres que participen?

 • Haver desenvolupat o participat en projectes de promoció i foment de la mobilitat sostenible en els darrers 5 cursos.
 • Implicació i compromís en el projecte al llarg de tres cursos (sempre a 2n de l'ESO).

 Funcionament i calendarització

 • Caldrà presentar una única sol·licitud de participació a la crida per centre, a través d'aquest formulari
 • La crida estarà oberta del 25 de maig al 1 de juny de 2023.
 • El dia 7 de juny es reunirà la comissió de selecció que escollirà un màxim de tres centres participants a la crida.
 • El dia 8 de juny es comunicarà la resolució de la comissió i es contactarà amb els centres seleccionats.
 • Juny 2022: Coordinació i organització del projecte amb els centres seleccionats
 • Setembre 2022: Inici del projecte.

Més informació

Trobareu més informació del projecte Una bici más a https://unabicimas.com/

Logo AMB Mobilitat