El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és un projecte de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

El PEE és un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la nostra ciutat. Pretén donar resposta, tant dins com fora de l’entorn escolar, a tot l’alumnat a l’hora que dona suport a la comunitat educativa, creant xarxa amb tots els agents implicats de l’àmbit social, cultural, esportiu i de lleure.

El primer conveni signat data del curs 2005 – 2006, i al llarg d’aquests anys, el PEE de Santa Coloma de Gramenet ha evolucionat i s’ha adaptat a nous reptes. Fins aleshores han sigut molts infants i joves els i les que han participat de les múltiples activitats que s’han ofert.