Servei d'Educació

El Servei d’Educació vetlla perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. Així mateix, aquest Servei atén les demandes i inquietuds de la ciutadania que tinguin relació amb l’educació i informa dels serveis, recursos i projectes que hi ha a l’abast. En definitiva, impulsa i promou l’acció educativa municipal, no només del sector escolar sinó també de tota la ciutadania.

Dades bàsiques

Rambla Sant Sebastià, 98-100 de Santa Coloma de Gramenet.

Telèfon: 934 624 062

934 624 069

934 624 058

Correu electrònic: escolaritzacio@gramenet.cat

Horari d’atenció al públic:

• del 1 de setembre al 31 de juliol de dilluns a divendres de 9 h. a 21.45 h.

• del 25 de juny a l’11 de setembre de 9h. a 20 h.

• Agost tancat.

*Es recomana demanar cita prèvia al telèfon 934 624 090

El servei municipal d'Educació ofereix els següents serveis:

  • Oficina Municipal d’Escolarització
  • Observatori de l’escolarització – planificació escolar
  • Programa d’Activitats Educatives complementàries al currículum
  • Cessió per a l’ús social dels centres educatius públics
  • Programa de reutilització de llibres de text i digitalització de l’ESO
  • Conservació, manteniment i vigilància dels centres educatius d’Educació Infantil Primària.
  • Consell Escolar Municipal.
  • Escola de famílies.
  • Pla Educatiu d’Entorn

Carta de serveis

Programa d'activitats educatives complementàries 2019-2020