Dia Internacional de la Ciutat Educadora, 30 anys transformant persones i ciutats per a un món millor

Logo ciutat educadora

El 30 de novembre de 2020 es commemoren els 30 anys de la carta de Ciutats Educadores arreu del món. Santa Coloma de Gramenet en forma part d'aquesta associació internacional i segueix els principis d'una Ciutat Educadora compromesa amb els valors  progrés global dels seus ciutadans

 

Carta de Ciutats Educadores

'Els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir en la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l’atzar. La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolonya, 1994), al VIII Congrés (Gènova, 2004) i l’any 2020 per a adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials'.

Aquesta Carta es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948); en la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial (1965); en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966); en la Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990); en la 4a Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Pequín (1995); en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001); en la Carta Mundial pel Dret a la Ciutat (2005); en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006); en l’Acord de París sobre el Clima (2015) i en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (2015).

Podreu visitar la carta al següent enllaç

PDF de la carta en català 

Renovem i adaptem la Carta de Ciutats Educadores!

En els darrers 30 anys el món ha canviat i segueix fent-ho a un alt ritme i les institucions internacionals han treballat en acords globals que ens permetin avançar en un món millor. Aquest any les ciutats ens hem posat d'acord per incorporar nous aspectes i incidir en alguns de forma clara, com són els que tenen relació amb la lluita contra la crisi climàtica. 

El passat dia 26 de novembre es va presentar la nova carta de Ciutats Educadores i aquí us deixem l'enllaç per veure la conferència que recull totes les noves incorporacions. 

https://www.edcities.org/presentacion-de-la-nueva-carta-de-ciudades-educadoras/

Voleu saber per què som Ciutat Educadora? 

En aquest vídeo podreu veure els valors i idees que motiven a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet a ser Ciutat Educadora. 

https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8&feature=emb_logo

*Si voleu tenir més informació sobre el projecte internacional de Ciutats Educadores, podreu consultar el web de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores a: 

https://www.edcities.org/https://www.edcities.org/

Servei d'Educació

El Servei d’Educació vetlla perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. Així mateix, aquest Servei atén les demandes i inquietuds de la ciutadania que tinguin relació amb l’educació i informa dels serveis, recursos i projectes que hi ha a l’abast. En definitiva, impulsa i promou l’acció educativa municipal, no només del sector escolar sinó també de tota la ciutadania.

Dades bàsiques

Rambla Sant Sebastià, 98-100 de Santa Coloma de Gramenet.

Telèfon: 934 624 062

934 624 069

934 624 058

Correu electrònic: escolaritzacio@gramenet.cat

Horari d’atenció al públic:

• del 1 de setembre al 31 de juliol de dilluns a divendres de 9 h. a 21.45 h.

• del 25 de juny a l’11 de setembre de 9h. a 20 h.

• Agost tancat.

*Es recomana demanar cita prèvia al telèfon 934 624 090

El servei municipal d'Educació ofereix els següents serveis:

  • Oficina Municipal d’Escolarització
  • Observatori de l’escolarització – planificació escolar
  • Programa d’Activitats Educatives complementàries al currículum
  • Cessió per a l’ús social dels centres educatius públics
  • Programa de reutilització de llibres de text i digitalització de l’ESO
  • Conservació, manteniment i vigilància dels centres educatius d’Educació Infantil Primària.
  • Consell Escolar Municipal.
  • Escola de famílies.
  • Pla Educatiu d’Entorn

Carta de serveis

Mapa dels Centres Educatius d'Infantil i Primària

Portada del document guia de centres
Clicar a l'imatge per accedir a més informació en format PDF

Mapa dels Centres Educatius d'Educació Secundària Obligatòria

Portada del document de guia de centres
Cliqueu a l'imatge per accedir a tota la informació en format PDF